Rośnie liczba słuchaczy w pasmach drive time

Rośnie liczba osób, które słuchają radia w pasmach drive time, czyli w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Obecnie prawie 20 mln osób włącza radio w dni powszednie rano lub popołudniu.

Według najnowszych badań Radio Track (II-IV 2011) w porannym paśmie drive time, w dni powszednie w godz. 7-9, radio włącza 13,9 mln osób. To o 200 tysięcy więcej niż w analogicznej fali przed rokiem i jest to najwyższy wynik na przestrzeni ostatniego roku. Z kolei popołudniu (godz. 15-19) radio towarzyszy  14,2 mln Polaków (wzrost o ponad 100 tysięcy).

Godziny poranne i popołudniowe to czas, kiedy najwięcej osób się przemieszcza, a radio jest idealnym medium w podróży, nie tylko w samochodzie, ale – dzięki upowszechnieniu się odbiorników przenośnych (np. w telefonach komórkowych i odtwarzaczach mp3/mp4) – również w komunikacji miejskiej. Słuchanie radia jest czynnością powszechną podczas podróży do i z pracy, szkoły, czy studiów.

W porannym drive time w domu radia słucha 8,1 mln osób, w samochodzie – 4 mln, a w pracy 3,3 mln. Popołudniu radio w domu włącza 6,9 mln słuchaczy, w samochodzie – 6,3 mln, a w pracy – 2,5 mln.

We wszystkich kategoriach wiekowych zasięg radia w pasmach drive time utrzymuje się powyżej 60 proc., tzn. że znacznie powyżej połowy osób z każdej grupy wiekowej słucha radia rano lub popołudniu. Przy czym wyraźnie widać tendencję, według której dużo więcej osób młodych włącza radio popołudniu niż rano. Połowa słuchaczy w wieku 15-24 lata słucha radio w paśmie 15-19, a tylko co trzeci w paśmie 7-9. Dokładnie odwrotnie jest w najstarszej grupie (60-75 lat).

 

Spośród grup zawodowych, w pasmach drive time radio notuje najwyższe zasięgi wśród dyrektorów i prezesów – trzy czwarte z nich włącza w tych pasmach radio. Zasięgi powyżej 70 proc. w tych godzinach utrzymują się też wśród właścicieli firm i przedstawicieli wolnych zawodów.

 

 

 

Dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala: II-IV 2011, dni powszednie, pasma 7-9 i 15-19, wszyscy 15+, cała Polska.