O KBRze

Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce.

Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty (Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA) wspólnie wypracowały one model badania, który czytelnie i w sposób bardzo kompleksowy ilustruje rynek radia i trendy na nim panujące. Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Millward Brown, jest największym badaniem przeprowadzanym w Polsce.

KBR dba nie tylko o poprawność realizacji badania, lecz również śledzi trendy na światowych rynkach, sprawdzając możliwości ich adaptacji na polskim rynku. Stale prowadzone są dyskusje z niezależnymi konsultantami oraz sprawdzane perspektywy wprowadzania zmian w realizacji badania dopasowujących maksymalnie projekt Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, Komitet Badań Radiowych był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce, tak by nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych.

Skład KBR gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji. Komitet zaprasza inne stacje do swojego grona.

Od 2010 roku Komitet Badań Radiowych i Polskie Radio SA nawiązały współpracę, na mocy której publiczny nadawca uczestniczy w pracach KBR-u. Dzięki wypracowanej formule współpracy Polskie Radio ma głos doradczy, a jego opinie są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji Komitetu. Ma też możliwość brania udziału na równych prawach w nowych projektach KBR-u, np. w dodatkowych czy okolicznościowych badaniach. Dysponuje też inicjatywą uchwałodawczą i projektodawczą.

W 2012 roku Komitet Badań Radiowych podpisał porozumienie ze spółką Audytorium 17, na mocy którego bierze ona czynny udział w pracach KBR-u. Audytorium 17, skupiające spółki regionalnej radiofonii publicznej, jako obserwator prac Komitetu, może zgłaszać inicjatywy i ma głos doradczo-opiniujący przy podejmowaniu decyzji. Ma także możliwość brania udziału na równych prawach w nowych projektach KBR-u, np. w dodatkowych czy okolicznościowych badaniach. Dysponuje też inicjatywą uchwałodawczą i projektodawczą.