O KBRze

Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce.

Pomimo, iż KBR tworzą konkurencyjne podmioty (Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA), wspólnie wypracowały one model badania Radio Track, który czytelnie i w sposób kompleksowy ilustruje rynek radia i trendy na nim panujące. Wykonawcą badania jest Kantar Polska i Adres:Media.

KBR dba nie tylko o poprawność realizacji Radio Track, lecz również śledzi trendy na światowych rynkach, sprawdzając możliwości ich adaptacji na polskim rynku. Stale prowadzone są dyskusje z niezależnymi konsultantami oraz sprawdzane perspektywy wprowadzania zmian w realizacji badania, dopasowujących maksymalnie projekt do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, Komitet Badań Radiowych był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce, tak by nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych.