Toruń

 

listopad 2019 : kwiecień 2020 maj 2020 : październik 2020 listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021
Radio Gra (Toruń) 14,6% 12,0% 17,2% 21,9%
Radio RMF FM 12,3% 21,1% 16,5% 17,1%
Meloradio (Toruń) 9,1% 9,3% 10,3% 12,1%
Radio TOK FM 6,2% 7,4% 7,6% 9,5%
Radio ZET 10,9% 12,2% 6,8% 8,2%
Radio ESKA Toruń 5,6% 5,6% 8,5% 6,5%
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 8,2% 3,5% 6,4% 4,4%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 4,8% 3,5% 5,0% 3,5%
Radio SuperNova (Toruń) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Toruń) 9,0% 8,1% 7,5% 3,0%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 10,3% 7,1% 1,9% 2,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 1,6% 2,1% 0,5% 1,9%
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) 0,8% 0,6% 0,5% 1,8%
Radio Maryja 2,1% 3,1% 3,3% 1,6%
Polskie Radio 24 1,1% 1,1% 3,3% 1,1%
N= 532 520 534 515

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat