Radio Track

Radio Track jest standardem badań słuchalności stacji radiowych w Polsce. Z wyników badania korzystają niemal wszyscy Nadawcy radiowi oraz brokerzy reklamy radiowej i domy mediowe. Wykonawcą badania jest Kantar Polska i Adres:Media. Badanie realizowane jest na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

Radio Track obejmuje pomiarem polskie stacje radiowe aktualnie nadające w kraju na podstawie koncesji przyznanej przez KRRiT na rozpowszechnianie programu drogą naziemną (z nadajników naziemnych). Lista stacji w badaniu jest aktualizowana co miesiąc, na podstawie informacji pochodzących z KRRiT oraz przekazanych przez samych Nadawców. Na liście stacji znajdują się rozgłośnie ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne. Badanie jest prowadzone przez cały rok, także w soboty i niedziele, z wyłączeniem świąt i długich weekendów.

Na Radio Track składa się badanie telefoniczne Day AfterRecall oraz panel dzienniczkowy, którego celem jest dostarczenie danych do modułu mediaplanerskiego. Wyniki badania są dystrybuowane wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizy słuchalności i planowanie kampanii radiowych.