Radio Track zgodny ze standardami – potwierdza UOKiK

Badanie Radio Track jest realizowane zgodnie z obowiązującymi w branży standardami – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, informując o zakończeniu postępowania w sprawie Komitetu Badań Radiowych. Kontrola UOKiK potwierdziła, iż Radio Track jest badaniem obiektywnym, zarówno pod względem zastosowanej metodologii, jak i pod względem prezentowanych wyników słuchalności.

Cieszy nas fakt, że niezależny organ państwowy potwierdza, iż badanie Radio Track prowadzone jest rzetelnie, zgodnie ze wszystkimi standardami badawczymi i pokazuje obiektywny obraz słuchalności stacji radiowych w Polsce. Warto przypomnieć, że w opinii międzynarodowego instytutu CESP, który w 2022 roku przeprowadził audyt metodologii Radio Track, jest to jedno z najlepiej zaprojektowanych badań radia. Radio Track został określony przez CESP mianem badania premium – mówi rzecznik prasowy Komitetu Badań Radiowych Monika Polewska.

UOKiK w informacji na temat zakończenia postępowania potwierdził transparentność funkcjonowania badania Radio Track na rynku. Badanie obejmuje wszystkie stacje radiowe, nadające w Polsce na podstawie aktualnej koncesji. Z wyników badania mogą korzystać wszystkie podmioty rynku radiowego, także te nienależące do KBR. Zasady dostępu do badania są jasno określone: członkowie KBR współfinansują badanie, natomiast podmioty spoza KBR mogą wykupić dostęp do jego wyników.

UOKiK przekazał następujące wnioski z postępowania:

„Przeprowadzona drobiazgowo analiza Urzędu nie wykazała działań niezgodnych z prawem. Badanie Radio Track wykonywane jest przez niezależny instytut badawczy Kantar Polska i prowadzone zgodnie z obowiązującymi w branży standardami. Nie stwierdzono, aby członkowie KBR ingerowali w jego wyniki. Postępowanie nie wykazało również, żeby działania przedsiębiorców miały na celu osłabienie wyników słuchalności konkurencyjnych stacji radiowych. Analizy wykluczyły także blokowanie przez nadawców możliwości przystąpienia innych podmiotów do komitetu.”