Rzeszów

listopad 2019 : kwiecień 2020 maj 2020 : październik 2020 listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021
Radio RMF FM 26,0% 24,4% 19,7% 22,9%
Radio ZET 15,9% 14,3% 13,7% 12,3%
Antyradio 9,3% 10,6% 11,9% 10,1%
Radio TOK FM 2,3% 3,8% 6,0% 9,3%
Radio ESKA (Rzeszów) 7,3% 10,3% 6,7% 9,1%
Polskie Radio Rzeszów 5,2% 7,6% 8,4% 7,7%
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) 8,0% 5,4% 8,7% 6,7%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 2,0% 1,7% 4,8% 5,0%
Radio SuperNova (Rzeszów) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Rzeszów) 3,5% 5,3% 4,5% 3,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 5,6% 2,9% 1,3% 2,7%
Polskie Radio 24 1,5% 1,2% 1,6% 2,3%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,3% 5,7% 1,7% 1,8%
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) 0,1% 1,8% 0,8% 1,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,9% 0,6% 0,7% 1,6%
Radio VIA (Rzeszów) 3,9% 1,1% 3,4% 1,4%
Radio Maryja 0,7% 0,7% 3,6% 0,1%
N= 524 530 530 440

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat