Rzeszów

listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021 listopad 2021 : kwiecień 2022 maj 2022 : październik 2022
RMF FM 19,7% 22,9% 26,3% 27,9%
Radio ZET 13,7% 12,3% 10,4% 18,5%
Radio ESKA (Rzeszów) 6,7% 9,1% 11,1% 9,0%
Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) 8,7% 6,7% 7,3% 6,8%
Polskie Radio Rzeszów 8,4% 7,7% 5,5% 6,2%
Radio SuperNova (Rzeszów) 4,5% 3,7% 3,5% 5,0%
Antyradio 11,9% 10,1% 10,9% 3,8%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,7% 1,8% 3,6% 3,5%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,3% 2,7% 0,5% 3,3%
Polskie Radio 24 1,6% 2,3% 2,9% 3,1%
Radio VIA (Rzeszów) 3,4% 1,4% 4,3% 3,1%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 4,8% 5,0% 3,9% 2,6%
Radio TOK FM 6,0% 9,3% 5,6% 2,2%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,7% 1,6% 0,6% 1,2%
Radio Maryja 3,6% 0,1% 1,0% 1,1%
Akademickie Radio Centrum (Rzeszów) 0,8% 1,7% 0,0% 0,4%
N= 530 440 542 451

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat