Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych

Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych zawiera wytyczne regulujące stosowanie niestandardowych działań promocyjnych oraz publikacje wyników badań. Został opracowany we współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC, a nadawcami reprezentowanymi w Komitecie Badań Radiowych, przy udziale całego rynku radiowego.

Celem Kodeksu jest prezentacja wytycznych regulujących stosowanie niestandardowych działań promocyjnych oraz wykorzystania wyników badań. Wytyczne Kodeksu pomogą Nadawcom unikać sytuacji, w której mogą zostać posądzeni o działania bezpośrednio lub pośrednio wypaczające deklaracje respondentów. Działania takie w konsekwencji mogą prowadzić do wypaczenia wyników słuchalności. Kodeks zawiera wskazówki dotyczące publikacji wykorzystywanych wyników badań, reguluje zasady postępowania i sankcje związane z działalnością Nadawcy, który to może uprzedzać lub uwrażliwiać odbiorców stacji radiowej na sam fakt oraz okoliczności związane z prowadzeniem pomiaru słuchalności i wypaczać wyniki badania.

Pobierz kodeks

Rada Etyki Radia

Rada Etyki Radia została powołana przez Komitet Badań Radiowych w 2006 roku. Jej członkami są przedstawiciele Esomaru, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych Pro-Marka, Stowarzyszenia Agencji Reklamowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Rada Etyki Radia ocenia i opiniuje akcje marketingowe realizowane przez nadawców radiowych, co do których istnieje podejrzenie, że łamią Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych.

Członkowie Rady:
Elżbieta Gorajewska, Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Agnieszka Sora, Esomar
Zbigniew Sawiński, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych
prof. Dariusz Doliński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
prof. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
Jan Beliczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie