Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych

Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych zawiera wytyczne regulujące stosowanie niestandardowych działań promocyjnych oraz publikacje wyników badań. Został opracowany we współpracy pomiędzy Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC (obecnie Kantar), a nadawcami reprezentowanymi w Komitecie Badań Radiowych, przy udziale całego rynku radiowego.

Celem Kodeksu jest prezentacja wytycznych regulujących stosowanie niestandardowych działań promocyjnych oraz wykorzystania wyników badań. Wytyczne Kodeksu pomogą Nadawcom unikać sytuacji, w której mogą zostać posądzeni o działania bezpośrednio lub pośrednio wypaczające deklaracje respondentów. Działania takie w konsekwencji mogą prowadzić do wypaczenia wyników słuchalności. Kodeks zawiera wskazówki dotyczące publikacji wykorzystywanych wyników badań, reguluje zasady postępowania i sankcje związane z działalnością Nadawcy, który to może uprzedzać lub uwrażliwiać odbiorców stacji radiowej na sam fakt oraz okoliczności związane z prowadzeniem pomiaru słuchalności i wypaczać wyniki badania.

Pobierz kodeks