Sieci

wrzesień 2019 :
listopad 2019
grudzień 2019 :
luty 2020
marzec 2020 :
maj 2020
czerwiec 2020 : sierpień 2020 wrzesień 2020 :
listopad 2020
ESKA 8,1% 7,7% 6,8% 7,7% 7,6%
A 17  [27] 4,8% 4,3% 4,9% 4,7% 5,1%
RMF MAXXX 3,8% 3,7% 3,6% 4,3% 3,9%
Złote Przeboje 2,8% 2,6% 2,8% 3,0% 2,9%
Radio PLUS 2,2% 2,4% 2,0% 2,1% 2,1%
Radio WAWA 1,7% 1,5% 1,2% 2,0% 1,8%
Meloradio 1,1% 1,0% 1,0% 1,3% 1,5%
Radio Pogoda 1,0% 0,8% 0,8% 1,1% 1,1%
Rock Radio 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6%
Chilli Zet 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997