Sieci

sierpień 2019 :
październik 2019
listopad 2019 : styczeń 2020 luty 2020 :
kwiecień 2020
maj 2020 :
lipiec 2020
sierpień 2020 :
październik 2020
ESKA 8,0% 7,9% 7,2% 7,3% 7,5%
A 17 [27] 4,5% 4,7% 4,8% 4,6% 5,1%
RMF MAXXX 3,7% 3,7% 3,7% 4,2% 3,7%
Złote Przeboje 2,8% 2,6% 3,0% 2,8% 2,9%
Radio PLUS 2,5% 2,1% 2,2% 1,9% 2,2%
Radio WAWA 2,0% 1,4% 1,3% 1,9% 1,7%
Meloradio 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% 1,4%
Radio Pogoda 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2%
Rock Radio 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,5%
Chilli Zet 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997