Metodologia realizacji badania

Dane w badaniu Radio Track są zbierane techniką komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego CATI.

Przy realizacji badania Radio Track każdego miesiąca bierze udział około 100 doświadczonych i wyszkolonych ankieterów. Wywiady prowadzone są z respondentami dostępnymi przez telefon komórkowy.

Praca ankieterów jest drobiazgowo nadzorowana, co zmniejsza liczbę popełnianych pomyłek. Tempo i kolejność pytań zadawanych podczas wywiadu komputerowo wspomaganego jest determinowana przez oprogramowanie. Ankieter nie ma możliwości omyłkowego pominięcia części pytań lub zadania ich w niewłaściwej kolejności.

Badanie Radio Track realizowane jest codziennie, także w soboty i niedziele (z pominięciem okresów świątecznych), co pozwala zapewnić wymagane liczebności próby w poszczególnych dniach tygodnia.

Specyfikacja badania Radio Track.