Metodologia realizacji badania

Dane w badaniu są zbierane techniką komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego CATI. Badanie jest prowadzone zarówno z respondentami dostępnymi przez telefon stacjonarny,  jak i komórkowy.

Wywiady są prowadzone ze studia CATI Kantar. Przy realizacji badania Radio Track każdego miesiąca bierze udział około 100 doświadczonych i wyszkolonych ankieterów.

Praca ankietera jest drobiazgowo nadzorowana, co zmniejsza liczbę popełnianych pomyłek i wyklucza oszustwa ankieterskie. Tempo i kolejność pytań zadawanych podczas wywiadu komputerowo wspomaganego jest determinowana przez oprogramowanie. Ankieter nie ma możliwości omyłkowego pominięcia części pytań lub zadania ich w niewłaściwej kolejności.

Badanie Radio Track realizowane jest w trybie dziennym przez cały rok. Pozwala zapewnić wymagane liczebności próby w poszczególnych dniach tygodnia.