Szczecin

listopad 2019 : kwiecień 2020 maj 2020 : październik 2020 listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021
Radio RMF FM 15,7% 13,2% 19,4% 18,9%
Radio Szczecin 16,2% 19,3% 15,4% 15,6%
Radio ZET 9,7% 10,9% 13,0% 13,1%
Antyradio 5,4% 8,4% 6,1% 7,2%
Radio RMF MAXXX (Szczecin) 5,3% 4,0% 3,8% 6,1%
Radio ESKA (Szczecin) 5,0% 4,8% 5,0% 5,5%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 9,8% 4,9% 2,5% 4,3%
Radio TOK FM 6,1% 7,3% 7,3% 4,1%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 2,5% 3,3% 3,1% 3,9%
Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) 5,8% 5,9% 5,2% 3,5%
Radio Super FM Szczecin 1,5% 3,5%
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 6,0% 4,1% 6,3% 2,8%
Radio Plus Szczecin 2,0% 1,3% 1,7% 2,2%
Radio SuperNova (Szczecin) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Szczecin) 2,9% 3,0% 3,1% 2,0%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 1,7% 4,0% 2,7% 1,8%
Polskie Radio 24 2,9% 1,5% 0,9% 1,6%
Radio Maryja 1,1% 0,9% 0,8% 0,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
Radio Wnet 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
N= 941 921 1000 881

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat