FAQ

Ankieter podczas wywiadu w pierwszej kolejności pyta respondenta o to, jakie zna stacje radiowe. W ten sposób ustala się znajomość spontaniczną rozgłośni. Kolejnym etapem rozmowy jest zaprezentowanie przez ankietera pełnej listy stacji dostępnych drogą naziemną w rejonie zamieszkania respondenta. Dopiero wówczas  ankieter przystępuje do najważniejszego etapu, w którym prosi respondenta o przypomnienie sobie krok po kroku, co robił poprzedniego dnia i jakich stacji słuchał podczas kolejnych części dnia i wykonywanych wówczas czynności.

Ankieter prosi respondenta o przypomnienie sobie, co dokładnie robił poprzedniego dnia. Zadaje kolejno takie pytania, jak: o której Pan/Pani się obudził/a, o której Pan/Pani się obudził/a, o której godzinie wyszedł Pan/wyszła Pani do pracy, po zakupy, od której do które jechał Pan/jechała Pani samochodem do pracy, wychodził/a na siłownię, na spotkanie z przyjaciółmi, itp., w końcu – o której godzinie Pan zasnął/Pani zasnęła.
Po ustaleniu kolejnych odcinków dnia respondenta (np. między pobudką a wyjściem do pracy, między wyjściem do pracy a dotarciem do niej, itp.) ankieter pyta o to, czy i jakiego radia respondent wówczas słuchał.
Słuchaczom łatwiej jest przypomnieć sobie, czy mieli włączone radio, gdy skojarzą to z wykonywanymi w tym czasie czynnościami.

Próba badania ma charakter losowy. Wywiady realizowane są wśród użytkowników telefonów komórkowych.
Losowany jest numer telefonu a respondentem jest osoba, która odbiera telefon.
Próba składa się z dwóch części: pierwsza – stanowiąca mniej więcej połowę liczebności realizowanej – obejmuje całą populację ludności Polski w wieku 15-75; druga zaś obejmuje mieszkańców miast i aglomeracji, w których koncentracja rynku radiowego jest największa.
Struktura próby ogólnopolskiej bazuje na danych demograficznych GUS najbardziej aktualnych w dniu rozpoczynania badania. Liczebność próby w poszczególnych warstwach próby ogólnopolskiej odpowiada proporcjom populacyjnym.

Co miesiąc realizowanych jest 7 tys. wywiadów, w fali trzymiesięcznej wyniki oparte są więc na 21 tysiącach rozmów z respondentami. To daje pewność, że błąd statystyczny jest naprawdę niewielki – w skali ogólnopolskiej wynosi zaledwie 0,7 proc.

Tak. Wyjątkiem jest kilkanaście dni w roku – najważniejszych świąt. Ankieterzy zawsze pytają respondentów o słuchane stacje w dniu poprzedzającym badanie. Dlatego tak ważne jest, by badanie prowadzone było codziennie i dla każdego dnia tygodnia dostępne były wiarygodne dane.
Jest tylko kilkanaście dni w roku, w których nie przeprowadza się wywiadów telefonicznych. To przede wszystkim święta państwowe i kościelne wolne od pracy, m.in. Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Instytut badawczy Kantar reaguje też na bieżące wydarzenia. W konsultacji z KBR-em może zarządzić dzień bez realizacji badania z powodu ważnych wydarzeń. W prawie 10-letniej historii Radio Tracka stało się tak kilkukrotnie, m.in. w dniu katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku w 2010 roku i w późniejszych dniach żałoby narodowej, czy w 2005 roku w dniach śmierci i pogrzebu papieża Jana Pawła II.

Komitet Badań Radiowych jest otwarty na  rozmowy ze wszystkimi chętnymi podmiotami, które chciałyby współfinansować badanie Radio Track. W 20-letniej historii o przystąpieniu do Komitetu wielokrotnie toczyły się rozmowy m.in. z Polskim Radiem, Audytorium 17, siecią Plus (wstąpiła, a obecnie reprezentowana jest przez Eurozet i Time SA), czy ponadregionalnym Radiem Wawa (obecnie wchodzi w skład Grupy Radiowej Time; zmieniło nazwę na Radio SuperNova).

Mimo, iż Nadawcy tworzący KBR ponoszą główny ciężar finansowania badania Radio Track, nie mają oni żadnego wpływu na wyniki badania. Niezależność i wiarygodność badania zapewnia jego wykonawca – międzynarodowy instytut badawczy Kantar.

Badanie Radio Track uwzględnia wszystkie stacje radiowe nadające drogą naziemną w Polsce (warunkiem jest posiadanie koncesji nadanej przez KRRiT): zarówno publiczne, jak i komercyjne, zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne.

Wyniki wszystkich stacji są dostępne dla Klientów badania Radio Track, jak również są publikowane w comiesięcznych informacjach prasowych.

Dzienniczek w ramach Radio Track jest podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach. Dane z dzienniczka wykorzystują m.in. media plannerzy do oszacowania wielkości wskaźników wykorzystywanych do kampanii reklamowych.

Wskaźnik „udział w czasie słuchania”, który publikowany jest m.in. w portalach i pismach branżowych, nie mówi o liczbie słuchaczy, lecz o tym, jaki udział miała dana stacja w ogólnym czasie słuchania wszystkich stacji.
Jeśli więc udział w czasie słuchania Radia X wynosi 3 proc. w Warszawie, tzn. że 3 proc. czasu poświęcanego przez wszystkich mieszkańców Warszawy na słuchanie radia przypadało na stację X.
O liczbie słuchaczy mówi wskaźnik „zasięg dzienny”, który może być wyrażany w procentach lub w tysiącach osób. Jeśli zasięg dzienny Radia X w Warszawie wynosił 3 proc., tzn. że dziennie średnio 3 proc. mieszkańców Warszawy słuchało stacji X.