Białystok

 

listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021 listopad 2021 : kwiecień 2022 maj 2022 : październik 2022
RMF FM 28,7% 27,5% 28,0% 29,9%
Polskie Radio Białystok 7,1% 10,2% 9,0% 11,0%
Radio ZET 9,4% 8,9% 12,1% 10,4%
Radio ESKA (Białystok) 5,2% 5,6% 7,1% 7,4%
Radio TOK FM 4,0% 2,4% 4,1% 6,4%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 8,1% 6,2% 6,2% 5,9%
RMF MAXX (Podlasie) 7,4% 7,8% 5,7% 5,9%
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) 4,1% 4,3% 4,1% 3,4%
Radio Jard (Białystok) 3,9% 4,5% 5,1% 3,2%
Radio Akadera (Białystok) 3,4% 3,8% 2,9% 2,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,4% 1,7% 3,2% 2,3%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 3,2% 2,1% 2,6% 2,1%
Radio Maryja 2,8% 2,3% 2,0% 1,8%
Polskie Radio 24 1,0% 1,3% 1,4% 1,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 1,2% 3,9% 2,6% 1,1%
Radio i (Białystok) 3,2% 3,2% 1,0% 1,0%
Radio Wnet 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,7% 1,0% 0,1% 0,5%
Białoruskie Radio Racja 0,5% 0,7% 0,3% 0,0%
N= 745 636 707 641

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat