Białystok

listopad 2018 : kwiecień 2019 maj 2019 : październik 2019 listopad 2019 : kwiecień 2020 maj 2020 : październik 2020
Radio RMF FM 25,8% 27,2% 24,2% 26,1%
Radio ZET 8,2% 10,6% 10,8% 11,3%
Polskie Radio Białystok 6,4% 4,5% 5,4% 8,9%
Radio RMF MAXXX (Podlasie) 6,4% 7,8% 5,5% 6,1%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock 6,0% 5,3% 7,9% 5,7%
Radio ESKA (Białystok) 4,7% 4,0% 4,4% 5,7%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 9,7% 7,1% 8,7% 5,3%
Radio Jard (Białystok) 4,7% 6,0% 4,1% 5,3%
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) 4,1% 4,4% 7,5% 5,1%
Radio Akadera (Białystok) 3,9% 4,1% 2,9% 5,0%
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 3,3% 4,4% 4,7% 3,5%
Radio TOK FM 3,9% 2,8% 4,0% 3,4%
Radio Maryja 2,1% 1,3% 2,9% 1,9%
Radio i (Białystok) 3,4% 2,7% 1,2% 1,9%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,5% 3,7% 2,6% 1,5%
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia 1,0% 0,8% 1,7% 1,1%
Białoruskie Radio Racja 0,6% 0,8% 0,4% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%
N= 778 746 742 790

RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat