Białystok

 

listopad 2021 : kwiecień 2022 maj 2022 : październik 2022 listopad 2022 : kwiecień 2023 maj 2023 : październik 2023
RMF FM 28,0% 29,9% 28,3% 31,2%
Radio ZET 12,1% 10,4% 9,3% 12,1%
Polskie Radio Białystok 9,0% 11,0% 11,7% 9,4%
Radio TOK FM 4,1% 6,4% 6,7% 8,2%
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) 4,1% 3,4% 3,6% 5,0%
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) 6,2% 5,9% 6,6% 4,7%
Radio i (Białystok) 1,0% 1,0% 2,2% 4,6%
Radio Maryja 2,0% 1,8% 0,5% 3,9%
RMF MAXX (Podlasie) 5,7% 5,9% 3,4% 3,6%
Radio Akadera (Białystok) 2,9% 2,9% 3,4% 3,2%
Radio Jard (Białystok) 5,1% 3,2% 8,3% 2,6%
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) 2,6% 2,1% 3,0% 2,5%
Radio ESKA (Białystok) 7,1% 7,4% 5,8% 2,2%
Polskie Radio 24 1,4% 1,7% 1,7% 2,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 3,2% 2,3% 2,4% 1,8%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 2,6% 1,1% 1,5% 1,0%
Radio Wnet 0,6% 0,7% 0,3% 0,6%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Białoruskie Radio Racja 0,3% 0,0% 0,2% 0,0%
N= 707 641 627 626

Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat