Kontakt

Rzecznik Komitetu Badań Radiowych

Monika Polewska
rzecznikKBR[at]badaniaradiowe.pl
kom. (+48)  603 552 535

Konsultanci KBR

Jan Marcin Kujawski
Rafał Sobczak

Członkowie Komitetu Badań Radiowych

Grupa RMF – Mariusz Gołda
tel. (+48) 12 662 21 00
Eurozet – Paweł Makowski
tel. (+48) 22 583 33 00
Grupa Radiowa Agory – Dariusz Kostrzewski
tel. (+48) 22 555 51 00
Time SA – Iwona Matysiak
tel. (+48) 22 516 47 00

Kantar Polska SA – wykonawca badania

Osoby do kontaktu:
Anna Romaniuk, Client Director

tel: 501 185 600
Plac Konesera 9
03-736 Warszawa

Kontakt dla dziennikarzy

Dziennikarze chcący wykorzystać dane z badania Radio Track w pisanych artykułach mogą otrzymać je bezpłatnie.

Warunkiem jest przesłanie zapytania do pod adres rzecznikKBR[at]badaniaradiowe.pl.
Mail powinien być przesłany ze służbowej skrzynki dziennikarza lub z prywatnej, ale z informacją, z kim można skontaktować się w redakcji.

Kontakt dla studentów i pracowników naukowych

Studenci i pracownicy naukowi chcący wykorzystywać dane z badania Radio Track w pisanych pracach lub opracowaniach naukowych mogą otrzymać je bezpłatnie.

Warunkiem jest przesłanie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) dwóch dokumentów:
1) zaświadczenia z macierzystej uczelni o swoim statusie (student/pracownik naukowy), a także o celu, w jakim dane mają być wykorzystane (np. tytuł pracy naukowej). Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni lub opatrzone jej pieczęciami. Wymagany jest również podpis promotora pracy (studenci) lub kierownika katedry/dziekana wydziału (pracownicy naukowi).
2) oświadczenie studenta/pracownika naukowego, według wzoru zamieszczonego TUTAJ.

Dokumenty należy przesyłać na adres: rzecznikKBR[at]badaniaradiowe.pl