KBR pracuje nad standardem badania radia internetowego

Komitet Badań Radiowych, w ramach Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI), dokonał wstępnego przeglądu istniejących metodologii badań radia internetowego i nawiązał kontakty z oferującymi je podmiotami.

KBR przez ponad dziewięć lat wypracował standard badań koncesjonowanych stacji radiowych RadioTrack, a także standard prezentowania tych danych i ich publikacji.

Komitet Badań Radiowych do czasu powstania profesjonalnego, wypracowanego przez cały rynek standardu pomiaru słuchalności kanałów radiowych w Internecie, nie posługuje się cząstkowymi danymi, które nie mogą być weryfikowane przez innych uczestników rynku.

W przypadku obecnej formuły badania gemiusStream, każdy podmiot tego badania ma dostęp wyłącznie do swoich danych, audyt nie mierzy też wszystkich form słuchania radia internetowego, nie zlicza też faktycznej ilości słuchaczy (tylko cookies), ani nie zawiera danych na temat demografii.