Wywiad z kwestionariusza

Podczas badania słuchalności stacji radiowych, ankieter wykorzystuje specjalny kwestionariusz przygotowany na potrzeby Radio Tracka. Dzięki niemu badany przypomina sobie czynności, jakie wykonywał poprzedniego dnia i czy w ich trakcie słuchał radia.

Elektroniczny kwestionariusz do przeprowadzenia wywiadu telefonicznego został przygotowany w taki sposób, aby podczas rozmowy na temat przebiegu dnia odtworzyć jak najdokładniej fakt słuchania radia towarzyszący czynnościom codziennym.

W czasie wywiadu zadaniem ankietera jest ustalenie kolejnych czynności, jakie wykonywał respondent – od pobudki, przez wyjście do pracy czy szkoły po powrót do domu i zaśnięcie. W ten sposób dzień ankietowanego dzielony jest na krótkie odcinki. Stanowi to kontekst zadawania pytań dotyczących słuchania poszczególnych stacji radiowych i dokładnego czasu ich słuchania. Osadzenie słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co wpływa na precyzję udzielanych odpowiedzi.