Więcej wywiadów na komórki w badaniu Radio Track

Od stycznia w badaniu Radio Track została zwiększona liczba wywiadów realizowanych na telefony komórkowe. Komitet Badań Radiowych zdecydował o zwiększeniu tego typu wywiadów do 30 proc. w próbie.

Od stycznia br. 30 proc. wszystkich wywiadów realizowanych co miesiąc w ramach badania Radio Track (7 tys.) wykonywanych jest na telefony komórkowe. Dotychczas było to 20 proc. Decyzja o zmianie podjęta została wraz z instytutem  Millward Brown SMG/KRC, realizującym badanie, na podstawie szczegółowych analiz i stałego monitoringu.

Zwiększenie udziału komórek wiąże się z wciąż zmieniającą się liczbą telefonów komórkowych i stacjonarnych w Polsce – podczas gdy liczba tych pierwszych rośnie, stopień telefonizacji stacjonarnej maleje. Coraz więcej osób posiada wyłącznie telefon komórkowy. Są to często ludzie młodzi, aktywni zawodowo, wykształceni, dobrze zarabiający, z dużych miast.

Wywiady na telefony komórkowe w badaniu Radio Track realizowane są od maja 2009 roku.
– Wprowadzenie wywiadów na komórki znacznie ułatwiło i usprawniło realizację badania, szczególnie w sferze dotarcia do najtrudniej dotychczas osiągalnych grup respondentów – mówi Mariusz Gołda, dyrektor marketingu Grupy RMF, aktualny przewodniczący KBR. – To odpowiedni moment, by zwiększyć udział komórek w próbie. Na razie do 30 proc. w całej próbie, nie wykluczone jednak, że w przyszłości ten odsetek będzie jeszcze wyższy – zapowiada Gołda.