W 2015 roku słuchacz spędzał z radiem średnio dziennie ponad 4,5 godziny

Radio posiada coś, co sprawia, że 3/4 Polaków codziennie słucha radia i pomimo rosnącego tempa życia, wciąż znajduje na tę aktywność tyle samo czasu, a nawet kilka minut więcej. W 2015 nastąpił wzrost czasu słuchania w stosunku do roku ubiegłego – przeciętnie każdy radiosłuchacz spędził przy odbiorniku 4 minuty dłużej każdego dnia! Przeciętnie w 2015 roku słuchano radia przez 273 minut dziennie.

Radio jest powszechne – codziennie radia słucha ponad 22,3 mln słuchaczy. W 2015 roku liczba słuchaczy wzrosła o 130 tys.

Radio słuchanejest przez całą dobę. Zasięg w kwadransach stacji w dni powszednie i w weekendy jest największy w godzinach rannych i popołudniowych. Szczyt słuchania w tygodniu przypada na godzinę 8, zaś w weekendy na godzinę 9.

Kobiety i mężczyźni słuchają radia w podobnym cyklu dnia, jednak mężczyźni słuchają więcej.
Kobiety i mężczyźni słuchają radia podobnie, jednak mężczyźni słuchają więcej.

Rytm słuchania radia jest dostosowany do rytmu dnia słuchaczy zarówno w dni powszednie, jak i weekendu.

Profil wiekowy typowego słuchacza radia zmienia się płynnie na przestrzeni doby. Największe różnice w stylu słuchaniawystępują wśród najmłodszych i najstarszych słuchaczy i wynikają z cyklu dnia osób zwykle uczących się i tych, które już nie pracują. O godzinie 7 rano w dni powszednie, gdy młodzi szykują się do wyjścia do szkoły, na uczelnię lub do pracy, ich starsi rodzice i dziadkowie włączają odbiorniki. Sytuacja odwraca się dokładnie o godzinie 15:00, kiedy to w grupie słuchaczy w wieku 15-24 po raz pierwszy w ciągu doby odsetek słuchaczy zaczyna przewyższać frakcję słuchaczy najstarszej części populacji – 60 lat i więcej. Osoby z grup wiekowych 25-39 oraz 40-59 słuchają radia podobnie – co niewątpliwie wiąże się ze stałym rytmem dnia, wynikającym z obowiązków związanych z pracą i codziennymi zadaniami takimi jak zakupy i opieka nad rodziną.

W weekend struktura słuchania jest podobna we wszystkich grupach. Godzina największego szczytu słuchania jest tym wcześniejsza i im grupa wiekowa jest starsza.