Testy próby MIX w badaniu Radio Track

KBR po prezentacji dobrze rokujących wyników testów na telefonach komórkowych podczas Drzwi Otwartych w marcu br. zapowiedział, iż realne jest szybkie i sprawne wdrożenie zmian w metodologii badania Radio Track. Zgodnie z zapowiedzią KBR w kwietniu badanie realizowane było na próbie MIX, gdzie komórki stanowiły 10% wszystkich wywiadów. W związku z faktem, że w badaniu RadioTrack połowę próby stanowią nadreprezentacje miejskie, udział komórek w próbie ogólnopolskiej stanowił 20%. W maju wywiady przez telefony komórkowe stanowić będą 40% próby ogólnopolskiej.

Komitet Badań Radiowych w lutym i marcu realizował testy na telefonach komórkowych ograniczone do wybranych obszarów, zaś w kwietniu na próbie ogólnopolskiej.

Testy jak i wywiady realizowane w kwietniu wykazały, że nie tylko możliwe jest realizowanie badań słuchalności na telefonach komórkowych, ale że taki zabieg znacząco poprawia jakość próby i pozwala na objęcie badaniem osób, do których do tej pory trudno było dotrzeć.

KBR na podstawie wyników pierwszych testów postanowił w kwietniu zachować badanie na telefonach stacjonarnych w dotychczasowym kształcie i dodatkowo wprowadzić ogólnopolską próbę na telefonach komórkowych. Zaplanowane badanie na telefonach komórkowych posłużyło do ustalenia proporcji, w jakich powinny być one włączone do finalnego projektu RadioTrack. Dzięki realizacji testów na odpowiednio dużej próbie zrealizowanej w identycznych warunkach jak dotychczasowe badanie RadioTrack, KBR uzyskał materiał do prac metodologicznych służących wypracowaniu odpowiednich metod łączenia obydwu prób.

Przez ostatni miesiąc trwały intensywne prace nad stworzeniem odpowiedniej metody łączenia próby komórkowej i stacjonarnej.
Po uzyskaniu wyników z pierwszej fali realizowanej na próbie MIX, KBR postanowił zwiększyć udział wywiadów na tel. komórkowych do 40% w próbie ogólnopolskiej.
Starannie przygotowany i skrupulatnie realizowany proces włączania telefonów komórkowych do badania gwarantuje stabilność trendów rynkowych co jest bardzo istotne dla uczestników rynku radiowego w Polsce.

– Po przeprowadzeniu testów na próbie ogólnopolskiej w kwietniu, podjęliśmy decyzje o zwiększeniu liczby wywiadów realizowanych przez komórki do 40% w próbie ogólnopolskiej. mówi Mariusz Gołda z Broker FM, członek KBR.
– Wywiad bez problemów daje się realizować przez telefon komórkowy, a respondenci chętnie biorą w nim udział. Średnia długość wywiadu przez komórki po wprowadzeniu zmian w kwestionariuszu badania wynosi ok. 13 min, w przypadku telefonów stacjonarnych średni czas trwania wywiadu jest trochę dłuższy – częściej rozmawiamy z osobami starszymi, którym trzeba wszystko dokładnie tłumaczyć, czy też powtarzać – dodaje Maciej Moszczyński z Grupy Radiowej Agora, członek KBR.

Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty (BROKER FM, EUROZET, Grupa Radiowa Agory i TIME) wspólnie wypracowano model badania, który czytelnie i w sposób kompleksowy ilustruje rynek Radia i panujące na nim trendy. Można powiedzieć, że Radio Track realizowane na zlecenie KBR przez Instytut Millward Brown SMG/KRC jest jednym z największych badań realizowanych w Polsce. Przez te lata KBR nie tylko dba o poprawność realizacji badania, ale też śledzi trendy na światowych rynkach, badając możliwości ich adaptacji na polski rynek, prowadzi dyskusje z niezależnymi konsultantami oraz sprawdza perspektywy wprowadzania zmian w realizacji badania dopasowujących maksymalnie projekt Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i stylu życia respondentów.

W 2005 roku Komitet Badań Radiowych, chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, stworzył samoregulację pod nazwą.: „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”, która reguluje zasady prowadzenia działań promocyjnych przez nich samych, tak by nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych.

– Dojrzałe branże tworzą takie rozwiązania, w trosce o wspólną walutę jaką tworzą na rynku. Wiarygodność realizowanego badania jest dzisiaj w interesie wszystkich uczestników rynku. W tej chwili Kodeks jest ogólnie obowiązującym dokumentem branżowym, który podpisali wszyscy klienci badania Radio Track – mówi Mariusz Gołda z Broker FM, członek KBR.

Skład KBR choć z perspektywy rynku może wydawać się niekompletny gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji. Pomimo podkreślanej wielokrotnie otwartości nie dołączyły do KBR inne stacje, które na pewno mogłyby mieć wpływ na kształt realizowanych badań jak i mogły by brać udział w pracach związanych z rozwojem projektu będącego naszym wspólnym dobrem.

– Jesteśmy w trakcie finalizowania metod łączenia obydwu prób – mówi…..Wszystko dzieje się zgodnie z planem. Następna fala badania Radio Track opublikowana w czerwcu, będzie zawierała wyniki z badania także na telefonach komórkowych, tym samym będąc największą próbą MIX realizowaną w Polsce – dodaje na koniec Maciej Moszczyński z Grupy Radiowej Agora, członek KBR.