Tadeusz B. Iwiński stałym konsultantem KBR-u

Komitet Badań Radiowych zatrudnił jako stałego konsultanta Tadeusza B. Iwińskiego, specjalistę w dziedzinie metodologii badań i statystyki.

Tadeusz Iwiński będzie pracował nad koncepcjami rozwoju badania Radio Track i jego metodologii. Będzie też wspierał członków KBR w stałym nadzorze nad bieżącą realizacją badania, ocenie jakości próby, comiesięcznej analizie danych zawartych w raporcie technicznym. Prowadzenie nadzoru przez zewnętrznego eksperta ma na celu przyspieszenie i usprawnienie procesu kontroli.

Komitet Badań Radiowych już wcześniej współpracował z Tadeuszem Iwińskim przy projektach związanych z badaniem Radio Track.

Tadeusz B. Iwiński jest właścicielem firmy LOG Research, specjalizującej się w doradztwie metodologicznym dla badań konsumenckich i rynkowych, nietypowych modelach analizy danych, oraz opracowywaniem zaawansowanych modeli przetwarzania danych. Ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu fuzji danych według autorskiej metodologii. Pracował, współpracował i doradzał wielu instytutom badawczym, posiada także doświadczenie w badaniach rynkowych po stronie klientów.
Jest doktorem matematyki stosowanej w naukach społecznych, wieloletnim pracownikiem Instytutu Matematyki oraz Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmował się m.in. zastosowaniami matematyki w psychologii. Autor ponad 50 publikacji naukowych i dydaktycznych oraz kilkudziesięciu artykułów i opracowań. W latach 1979-84 współpracował z uczelniami meksykańskimi w Guadalajarze i w Zacatecas. Stworzył i pełnił rolę pierwszego dyrektora Centum Matematyki w Zacatecas. W latach 1990-91 pracował także w centrum badawczym CINVESTAV IPN w mieście Meksyk oraz Uniwersytetach Complutense i Karola III w Madrycie.