Starszy słuchacz atrakcyjnym klientem

Reklamodawcy często nie oceniają starszych konsumentów, powyżej 55 roku życia, jako atrakcyjnego targetu. Tymczasem, wbrew stereotypom, są oni równie zainteresowani nowymi produktami, jak młodsze grupy docelowe i równie lojalne, jeśli nawet nie lojalniejsze. A przy tym nie są tak ubodzy, jak zwykło się powszechnie uważać.

Według opracowania analityków Deloitte*, seniorzy wcale nie są dużo biedniejsi niż reszta społeczeństwa. Według danych, na które powołuje się Deloitte w swojej publikacji, średnie wynagrodzenie osób w wieku 55+ wynosi 120 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. Dodatkowo, gospodarstwa domowe emerytów dysponują w każdym miesiącu kwotą ponad 7 mld złotych. Wbrew stereotypom, osoby starsze są zainteresowane nowościami i nie ograniczają swoich zakupów do wąskich i stałych kategorii. Są ciekawi świata, chcą korzystać z życia, są gotowi przeznaczyć swoje oszczędności na realizację pasji, planów i poznawanie nowych rzeczy. Lojalność wobec marki w przypadku segmentu 55+, np. według raportu Datamonitor z badań lojalności poszczególnych grup wiekowych w Stanach Zjednoczonych „Older Consumers: Destoying Marketing Myths” (z 2004 roku), jest tylko nieco wyższa niż w przypadku młodszych grup konsumentów i do tego w ostatnich latach znacząco maleje.
Osoby powyżej 55 roku życia są więc klientami dysponującymi znaczną siłą nabywczą i o których warto powalczyć.

Są też liczną grupą słuchaczy – codziennie radio włącza ponad 6,1 mln osób w wieku 55-75 lat, czyli 72,5 proc. tego targetu. Średnio każda z nich przy odbiorniku spędza prawie 4,5 godziny – dokładnie 266 minut. Najwięcej osób z tej grupy radio gromadzi rano – w godz. 8-8.30 w dni powszednie, kiedy zasięg wynosi prawie 37 proc. To oznacza, że odbiornik ma włączone wtedy ponad 3,1 mln osób z omawianej grupy.

Jedna trzecia słuchaczy w tym wieku mieszka na wsi, drugie tyle – w małych miastach (do 100 tysięcy mieszkańców). Niecałe 19 proc. mieszka w średnich miastach (100-500 tys. mieszkańców), a pozostałe niecałe 14 proc. – w dużych.

Ponad połowa słuchaczy w wieku 55-75 lat robi codzienne zakupy (55 proc.). Oceniając swoją sytuację materialną połowa wskazuje odpowiedź „starcza na co dzień, nie starcza na większe wydatki”, a co szósty respondent deklaruje, że wystarcza mu na wszystkie wydatki.

Dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala: I-III 2011
*Maria Dąbrowska, Tomasz Rey, „Kosztowne ignorowanie 55+?”, „Marketing w praktyce”, 05/2008