Słuchalność rozgłośni w 2011 roku

W całym 2011 roku najwyższy udział w czasie słuchania miało radio RMF FM – 26 proc.

Udział w czasie słuchania w okresie styczeń-grudzień 2011 roku Radia Zet wyniósł 16,2 proc., a Programu I Polskiego Radia – 11,9 proc.
Na kolejnych miejscach zestawienia stacji ogólnopolskich i ponadregionalnych znalazły się Program III – 8,2 proc., Radio Maryja – 2,1 proc., Eska Rock – 1,5 proc., Radio Tok FM – 1,3 proc., Radio RMF Classic – 0,7 proc., Program II – 0,6 proc., Chilli Zet – 0,5 proc., Program IV – 0,4 proc. i Radio PiN – 0,2 proc..

I – XII 2010 I – XII 2011
Radio RMF FM 27,3% 26,0%
Radio ZET 16,1% 16,2%
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 12,9% 11,9%
Trójka – Program 3 Polskiego Radia 7,5% 8,2%
Radio Maryja 2,0% 2,1%
ESKA ROCK [2] 1,5% 1,5%
Radio TOK FM 1,3% 1,3%
Radio RMF Classic [2] 0,6% 0,7%
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,8% 0,6%
CHILLI ZET [2] 0,4% 0,5%
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia
(do 2010-07 Polskie Radio Euro)
0,2% 0,4%
Radio PiN 0,2% 0,2%
n= 84168 84220