Słuchacze wrócili do zwyczajów sprzed pandemii

12,1 mln osób słucha radia w samochodzie – wynika z najnowszych danych Radio Track*. Polacy odreagowują wielomiesięczne zamknięcie związane z pandemią i częściej niż rok temu przemieszczają się oraz wyjeżdżają na weekendy. Najnowsze dane Radio Track wskazują, że zdecydowanie więcej osób słucha radia w samochodzie, a także w piątki i w niedziele. Od początku bieżącego roku systematycznie rośnie także zasięg dzienny i czas słuchania radia.

W okresie od kwietnia do czerwca br. 40,3 proc.* badanych deklarowało słuchanie radia w samochodzie, co stanowi wzrost o 5,7 pkt proc. w porównaniu z pierwszymi miesiącami ograniczeń spowodowanych pandemią w 2020 roku** i zbliża się do wskazań sprzed dwóch lat, wynoszących 41 proc.***

Radia w samochodzie słuchamy nie tylko częściej, ale i dłużej niż w roku ubiegłym. Średni czas słuchania wydłużył się bowiem o 6 min. i wynosi obecnie 1 godz. 50 min.

O częściowym powrocie do pracy stacjonarnej świadczy z kolei wzrost o 1,2 pkt proc. liczby osób słuchających radia w pracy – obecnie jest to 13,6 proc. badanych. Jednocześnie do 6 godz. 36 min. wydłużył się średni czas słuchania radia w pracy (skok o 7,6 min. w porównaniu z 2020r.).

Miejsce słuchania radia
Kwiecień-Czerwiec W pracy W domu W innym miejscu W samochodzie
2019*** 14,80% 37,50% 8,50% 41,00%
2020** 12,40% 38,30% 6,60% 34,60%
2021* 13,60% 33,30% 6,60% 40,30%

Polacy częściej słuchają radia w piątki i niedziele, co można łączyć ze zwiększeniem częstotliwości wyjazdów weekendowych. 71,6 proc. badanych deklarowało słuchanie radia w piątki, co przekłada się na ok. 21,5 mln osób oraz stanowi wzrost o 2,9 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2020. W niedziele słuchanie radia zadeklarowało z kolei 61,6 proc. badanych, co przekłada się na ok. 18,5 mln osób i stanowi wzrost o 3,6 pkt proc.

Na powrót do zwyczajów sprzed pandemii wskazują także systematycznie rosnące wskaźniki zasięgu dziennego i czasu słuchania radia.

styczeń 2021 : marzec 2021 luty 2021 : kwiecień 2021 marzec 2021 : maj 2021 kwiecień 2021 : czerwiec 2021
Zasięg dzienny**** 67,0% 67,2% 67,5% 68,1%
Średni czas słuchania (min)**** 253,6 255,6 256,8 259,8

* Radio Track, Kantar Polska, IV-VI 2021, wszyscy 15-75 lat,  zasięg w kwadransach, radio total.

** Radio Track, Kantar Polska, IV-VI 2020, wszyscy 15-75 lat, zasięg w kwadransach, radio total.

*** Radio Track, Kantar Polska, IV-VI 2019, wszyscy 15-75 lat, zasięg w kwadransach, radio total.

****Radio Track, Kantar Polska, I-III, II-IV, III-V, IV-VI 2021, wszyscy 15-75 lat, radio total.