Słuchacz w wielkim mieście – słuchalność radia w miastach pow. 200 tys. mieszkańców

Trzy czwarte mieszkańców dużych miast, czyli blisko 5 mln osób, słucha codziennie przynajmniej jednej stacji radiowej. Co najmniej raz w tygodniu radio włącza ponad 93 proc. z nich, czyli już prawie 6 mln osób. Większość jest wierna jednej rozgłośni. 

Mieszkańcy dużych miast bardzo wiele czasu spędzają poza domem intensywnie pracując i prowadząc życie towarzyskie. Ich dynamiczny tryb życia powoduje, że jednym ze skuteczniejszych mediów reklamowych w dotarciu do tego targetu jest  radio, które towarzyszy w bardzo wielu sytuacjach w ciągu dnia: zarówno w domu, ale też w samochodzie i w pracy. Osoby te są atrakcyjne dla bardzo wielu reklamodawców, bo lubią oni próbować nowe marki, są zorientowani w aktualnych trendach i generują największą konsumpcję.

Osoby z dużych i wielkich miast (pow. 200 tys. mieszkańców) słuchają radia średnio przez 4,5 godziny dziennie – 269 minut (wszystkie dane: Radio Track, I-III 2011). To więcej niż wśród mieszkańców wsi i miast do 200 tys. (265 minuty). Największą grupę słuchaczy z dużych miast stanowią ci spędzający z radiem najwięcej czasu – co czwarty (28,1 proc.) ma włączone radio przez ponad 6 godzin dziennie.
Połowa z niech jest wierna swojej rozgłośni – słucha tylko jednej stacji w ciągu dnia. Co czwarty wybiera dwie stacje, kolejnych 13 proc. – trzy.

Mieszkańcy dużych miast chętniej niż ci z mniejszych miejscowości i wsi korzystają z nowych technologii przy słuchaniu radia. Ponad 35 proc. respondentów z tej grupy deklaruje, że zdarza im się słuchać radia za pomocą telefonu komórkowego, ponad 16 proc. twierdzi, że czasami wykorzystuje do tego odtwarzacz mp3 lub mp4.

Wielkomiejscy słuchacze to, jak w całej populacji, głównie osoby dorosłe. Dominuje wśród nich wykształcenie średnie, jednak dużo więcej niż w małych miastach i na wsiach jest osób z wykształceniem wyższym. Podobnie większą grupę stanowią prezesi, dyrektorzy, specjaliści, przedstawiciele wolnych zwodów.

STRUKTURA SŁUCHACZY miasta pow. 200 tys. mieszkańców wszyscy wsie i miasta do 200 tys. mieszkańców
Kategoria wieku
  15-24 lata 13,76% 17,83% 18,89%
  25-39 lat 32,25% 30,42% 29,95%
  40-59 lat 35,58% 36,06% 36,18%
  60-75 lat 18,41% 15,69% 14,98%
Poziom wykształcenia
  podstawowe 7,62% 13,42% 14,94%
  zasadnicze zawodowe 8,16% 17,21% 19,58%
  średnie 46,09% 47,16% 47,44%
  wyższe 37,88% 22,04% 17,91%
  brak odpowiedzi 0,25% 0,16% 0,14%
Kategoria zawodowa
  dyrektorzy, prezesi 5,41% 3,70% 3,26%
  wolne zawody/specjaliści 23,37% 14,32% 11,96%
  technicy 20,98% 16,40% 15,21%
  urzędnicy niższego szczebla 6,62% 5,77% 5,55%
  właściciele firm 10,73% 10,02% 9,83%
  prac. handlu i usług 6,88% 8,08% 8,40%
  robotnicy wykwalifikowani 9,08% 15,99% 17,79%
  robotnicy do prac prostych 2,81% 5,80% 6,58%
  rolnicy indywidualni 0,41% 4,31% 5,32%
  nigdy nie pracował/ brak odp. 13,72% 15,60% 16,09%

 

Dominują też osoby lepiej zarabiające: co piąty słuchacz z dużego miasta deklaruje dochód gospodarstwa domowego powyżej 3 tys. zł, drugie tyle wskazuje na dochód powyżej 5 tys. zł.

dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala: I-III 2011