Rośnie liczba radiowych heavy userów

Już co piąty słuchacz spędza z radiem ponad osiem godzin dziennie. Od początku tego roku takich osób przybyło blisko 300 tys.

Radio jest jednym z najczęściej używanych mediów – średnio każdego dnia skupia 79,7 proc. Polaków w wieku 15-75 lat. Od początku roku przybywa osób, które słuchają radia przez ponad 8 godzin dziennie. Obecnie stanowią już blisko jedną piątą wszystkich słuchaczy – w okresie maj-lipiec br. radia słuchało ponad 8 godzin 19,1 proc. słuchaczy. Na początku tego roku było to tylko 17,6 proc. Spada natomiast liczba osób, które słuchają radia krótko: do godziny i w przedziale 1-2 godziny.

Wzrost liczby osób, które mają długo włączone odbiorniki może być efektem sezonu wakacyjnego, kiedy to tradycyjnie Polacy dłużej i częściej słuchają radia oraz zmian programowych i muzycznych w rozgłośniach, których ramówki są coraz lepiej dopasowane do oczekiwań i potrzeb odbiorców.

Słuchacze spędzający z radiem najwięcej czasu to w większości dorośli: osoby w wieku 25-39 lat stanowią 37,8 proc. (wśród wszystkich respondentów jest ich zdecydowanie mniej – tylko 29,3 proc.), a w wieku 40-59 lat – 39,3 proc. (wśród wszystkich – 35,7 proc.).

Ponad połowa słuchaczy-heavy userów to osoby z wykształceniem średnim (51,2 proc.), kolejnych 23,3 proc. ma wykształcenie wyższe. Mniejsze grupy stanowią osoby z wykształceniem zawodowym (17,8 proc.) i podstawowym (7,6 proc.).

Wśród osób spędzających z radiem ponad 8 godzin jest dużo więcej pracowników umysłowych niż w całej populacji – stanowią 22,1 proc. tych słuchaczy. Więcej jest też m.in. właścicieli firm (10,9 proc.), dyrektorów i przedstawicieli wolnych zawodów (14,8 proc.) oraz robotników wykwalifikowanych (22,4 proc.).

 

 

Dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, I-VII 2011