Rośnie liczba osób słuchających radia w samochodzie

Rośnie liczba osób słuchających radia w samochodzie. W grupie wiekowej 15-75 lat w ciągu ostatnich lat odsetek respondentów deklarujących słuchanie radia w samochodzie wzrósł ponad dwukrotnie (z 15% pod koniec 2002 roku do 34% w ostatniej trzymiesięcznej fali badania Radio Track). W grupie osób o najwyższym statusie zawodowym (dyrektorzy, prezesi, specjaliści, wolne zawody) odsetek słuchających radia w samochodzie przekracza w ostatniej fali 43%.

Rośnie też liczba osób słuchających radia przez telefony komórkowe i odtwarzacze mp3/mp4. W grupie wiekowej 15-24 lata słuchanie radia przez komórkę deklaruje ponad 56% (fala sierpień-październik 2009). Ten element stylu życia określanego jako „cocooning” stwarza nowe możliwości oddziaływania marketingowego.

Zdecydowana większość osób w wieku 15-75 lat słucha radia codziennie. Zasięg dzienny pośród ogółu badanych w ostatniej fali badania Radio Track (fala sierpień – październik 2009) wyniósł 84,3%. Rośnie odsetek osób deklarujących słuchanie radia w samochodzie – w ostatniej trzymiesięcznej fali badania Radio Track słuchanie radia w samochodzie zadeklarowało 34,2% respondentów. Ma to zapewne związek ze wzrostem liczby gospodarstw domowych wyposażonych w samochód. W 2008 roku ponad połowa (58%)* Polaków miało w swoim gospodarstwie domowym co najmniej jeden samochód, przy czym ponad 14% miało więcej niż jeden samochód. Dla porównania, w 2001r. odsetek osób posiadających co najmniej jeden samochód w gospodarstwie domowym wynosił 51%, w tym 7,5% osób miało więcej niż jeden samochód. Godnym podkreślenia jest fakt, że również w grupie osób o najwyższym statusie zawodowym (dyrektorzy, prezesi, specjaliści, wolne zawody) odsetek osób deklarujących słuchanie radia w samochodzie wykazuje trend wzrostowy i osiągnął w ostatniej fali badania 44,2%.

Jak pokazują badania (i co wydaje się dość oczywiste), najwięcej osób słucha radia w samochodzie w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego: pomiędzy godziną 7.00 a 9.00 i po południu od godziny 15.00 do 18.00.

Interesujące jest też niedawno powstałe i szybko rozwijające się zjawisko słuchania radia przez telefony komórkowe i odtwarzacze mp3/mp4 „poza domem”: w środach komunikacji miejskiej, w czasie spacerów, joggingu, w drodze. Jak wynika z ostatniej fali badania Radio Track, w grupie osób w wieku 15-24 lata radia przez telefon komórkowy słucha 56,6%, a z pomocą odtwarzacza mp3/4 około 32%. W szerszej grupie wiekowej 15-34 lata komórki do słuchania radia wykorzystuje blisko 47%, a słuchanie radia przez mp3/4 deklaruje prawie 26%. Nawet w całej populacji badanej (15-75 lat) wyniki te wynoszą blisko 29% i 17% odpowiednio.

Radio w samochodzie, czy ogólniej „w drodze”, zazwyczaj włączane jest w sposób automatyczny, nawykowy, zaraz po wyjściu ze szkoły/pracy albo wejściu do samochodu. Wprawia nas w odpowiedni nastrój lub go dopełnia, pozwala odreagować codzienne stresy, uspokaja lub rozbudza, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala czuć się włączonym w nurt wydarzeń. Umila monotonną czynność przemieszczania się. Zarówno w odniesieniu do słuchania radia w samochodzie, jak i w odniesieniu do słuchania radia przez telefon komórkowy lub odtwarzacz mp3/mp4, możemy mówić o stylu życia określanym jako „cocooning” (kokoning). Polega on na odcinaniu się od zbyt dużej ilości bodźców, zewnętrznego świata i tworzeniu własnej przyjaznej strefy bezpieczeństwa i komfortu. Prognozowała go już w latach 80tych guru marketingu Faith Popcorn.

W samochodzie radio będąc jedynym dostępnym medium jest słuchane uważniej niż w domu czy w pracy. Również osoba słuchająca radia przez słuchawki w środkach komunikacji miejskiej, w czasie spaceru, joggingu jest słuchaczem skoncentrowanym na komunikacie. Z punktu widzenia reklamodawców to skupienie odbiorcy jest szczególnie cenne, tym bardziej, ze radio jest często ostatnim medium konsumowanym przed robieniem zakupów. Umożliwia to dotarcie z komunikatem do klienta w idealnym momencie, w którym jest on otwarty na informację, co może mieć wymierny wpływ na jego decyzje zakupowe.

Biorąc pod uwagę zbliżający się czas przedświątecznych zakupów warto chyba pamiętać o tym, że właśnie poprzez radio możemy dotrzeć skutecznie z przekazem reklamowym do naszych klientów w ich własnym bezpiecznym świecie, który sobie wybrali i do którego radio zaprosili.

* Źródło: Target Group Index, MB SMG/KRC. Badanie jest prowadzone w sposób ciągły co miesiąc na reprezentatywnej próbie osób w wieku 15-75 lat. W każdym miesiącu próba liczy 3000 respondentów.
Źródło: Radio Track, MB SMG/KRC na zlecenie KBR. Badanie prowadzone w sposób ciągły co miesiąc na reprezentatywnej próbie osób w wielu 15-75 lat. W każdy miesiącu próba liczy 7000 osób. Fala sierpień – październik 2009 N = 21 142.