Raport AdBranch: 150 mln zł przeznaczyły telekomy na reklamę radiową

W roku 2014 wartość wydatków w ujęciu cennikowym na reklamę w radio z branży telekomunikacyjnej to blisko 150 mln złotych. Radio jest drugim medium w mediamiksie telekomów z ponadprzeciętnym udziałem w wydatkach reklamowych sektora.

Trzech największych reklamodawców to Orange, T-Mobile i P4. Najwięksi reklamodawcy każdego roku zwiększają udział wydatków na reklamę radiową.

» Pobierz pełen raport „AdBranch: Branża telekomunikacyjna”

„Radio pozwala w krótkim czasie zbudować wysoki zasięg i wysoką częstotliwość kontaktu z przekazem reklamowym” – mówi Mariusz Gdulski, kierownik Wydziału Mediów i Zarządzania Budżetem w Orange Polska.

„”Wciąż jest to medium masowe i zasięgowe – pozwala dotrzeć do szerokich grup docelowych” – dodaje Ewa Antczak, Koordynator ds. Mediów w T-Mobile
Radio to medium łatwo dostępne, nazywane też często „medium współistniejącym”. Zasięg dzienny radia w 2014 roku wyniósł 73,4% (dane: Radio Track, Millward Brown, osoby w wieku 15-75 lat, cała Polska).

„Dużym atutem tego medium jest jego powszechność i łatwa dostępność. Co ważne, jak pokazują statystyki, rzadziej niż np. w telewizji odbiorca decyduje się na zmianę stacji w trakcie bloków reklamowych” -podkreśla Mariusz Gdulski.

Reklamodawcy pozytywnie widzą przyszłość radia. Jako medium towarzyszące dostraja się do czasu i potrzeb – aby zawsze być towarzyszem „na czasie”. „W każdym razie radio doczeka 100 lat w dobrej kondycji, jesteśmy o tym przekonani” – mówi Ewa Antczak.

Pobierz pełen raport „AdBranch: Branża telekomunikacyjna”