Radio WAWA przystąpiło do KBR-u

16 marca 2005 Agencja Reklamowa Wawa, która jest wyłącznym oferentem czasu reklamowego Radia WAWA, podpisała umowę z Komitetem Badań Radiowych.

Komitet Badań Radiowych tworzą teraz Radio Wawa, Agora, Radio Eska, RMF FM i Radio ZET, czyli największe komercyjne podmioty na rynku radiowym. Jego zadaniem jest zarządzanie projektem badawczym realizowanym przez instytut SMG/KRC A Millward Brown Company. Przedstawiciele członków KBR spotykają się co najmniej raz w miesiącu, by wspólnie obradować nad badaniami audytorium radiowego. Do podstawowych zadań KBR należy comiesięczna kontrola realizacji próby badawczej, ale także dbanie o wizerunek i kształt badań Radia w Polsce.

Obecne badanie RadioTrack jest kontynuacją projektu rozpoczętego na zlecenie KBR w 2001 roku, co zapewnia ciągłość oraz całkowitą porównywalność wyników. Badanie realizowane jest przy pomocy wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) z użyciem techniki Day After Recall (wywiad w trakcie którego respondent z pomocą ankietera odtwarza jak słuchał radia w dniu poprzednim).

Komitet dąży do tego, aby skupiać przedstawicieli jak największej liczby stacji radiowych, dlatego cieszy fakt, że kolejna stacja powiększyła skład KBR-u.

RADIO WAWA istnieje od 1992 roku. Jej sygnał jest odbierany w 16 największych miastach Polski. Jest jedyną stacją w Polsce, która gra wyłącznie polską muzykę z ostatnich 25 lat, przede wszystkim pop i pop-rock. Program adresuje głównie do 25-45 latków mieszkających w dużych miastach.