Radio w pierwszym miesiącu pandemii covid-19

W ostatniej fali badań Radio Track udostępnionej w kwietniu radio z niewielką korektą utrzymało zasięg ponad 70%

Ostatnia udostępniona fala badania zawiera dane zbierane w marcu – czasie wprowadzania w Polsce kolejnych restrykcji mających na celu ograniczenie zakażeń koronawirusem. Jak wynika z analizy najnowszej fali badania Radio Track (styczeń-marzec 2020) zasięg dzienny radia wynosi 70,6% co oznacza, że radia codziennie w tym okresie słuchało ponad 21 milionów Polaków. Na niezmiennym poziomie utrzymał się zasięg słuchalności kwadransowej radia w ciągu dnia.

W porównaniu do poprzednich okresów, czas słuchania radia w domu pozostaje na stabilnym poziomie. W tym samym czasie obserwuje się spadek liczby osób słuchających radia w samochodzie oraz w pracy (na skutek wprowadzonych ograniczeń przemieszczania się i podróżowania samochodem).

Przesunięcie w zakresie miejsca słuchania nie wpłynęło na łączny czas słuchania radia. Radio, zwłaszcza teraz, doskonale sprawdza się jako towarzysz dnia. Dostarcza nie tylko bieżących informacji, muzyki, ale też daje poczucie słuchaczom, że nie są sami w tych trudnych dniach.

Średni czas słuchania radia we wszystkich grupach wiekowych utrzymał się na porównywalnym poziomie w stosunku do poprzednich miesięcy.

Konsumpcja radia w Polsce, w dobie pandemii, odzwierciedla wzorce zaobserwowane w innych krajach, bez względu na metodę badania. Badanie Radio Track pokazuje takie same trendy, jak badania słuchalności radia na innych rynkach.

W Norwegii zasięg jest mniejszy, ale czas słuchania dłuższy. Tracą rozgłośnie o charakterze komercyjnym, zyskują stacje informacyjne.

W Szwecji podobnie jak w Norwegii formaty komercyjne są ściślej powiązane z codziennymi dojazdami do pracy samochodem, co oznacza, że pandemia może okazać się mocniejszym ciosem dla szwedzkiego radia komercyjnego. Widać także wzrost zainteresowania serwisami informacyjnymi.

W Turcji ogólne słuchalność radia nieco spadła, ale radio pozostało stabilne wśród młodych grup docelowych (12–24 lat) i nieco wzrosło w grupie w wieku 25–34 lata.

Na Ukrainie w pierwszych tygodniach kwarantanny słuchanie radia ogólnie nieznacznie spadło, ale jednocześnie główne stacje zachowały swoje pozycje.

W Wielkiej Brytanii nadawcy informują o wzrostach słuchalności swoich stacji radiowych, zwłaszcza tych o zasięgu lokalnym. Ze względu na poszukiwanie bieżących informacji Brytyjczycy słuchają więcej radia internetowego, niż aplikacji muzycznych.

W Australii zasięg radia nie zmienił się. Wzrósł czas słuchania radia, najwięcej wśród młodszego audytorium. Odnotowano wzrost słuchalności radia w domu, podczas gdy czas słuchania radia w pracy pozostał stabilny.

W Stanach Zjednoczonych wzrósł czas słuchania radia, przy czym nawyki słuchania radia nie uległy zmianie. Odnotowano duży wzrost słuchania radia w domu, ale także wzrost słuchalności poza domem, mimo narzuconej kwarantanny. Zasięg amerykańskiego radia pozostał na niezmienionym poziomie.

 

Komitet Badań Radiowych (KBR) tworzą nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF oraz Grupa ZPR Media, które wspólnie wypracowały model badania słuchalności radia czytelnie i kompleksowo ilustrujący rynek radia w Polsce. Badanie Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Polska jest aktualnie największym badaniem przeprowadzanym w kraju. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty, KBR od ponad 15. lat integruje branżę radiową, dba o odpowiednią jakość narzędzi badawczych, pilnuje poprawności realizacji badania oraz śledzi światowe trendy sprawdzając możliwości ich adaptacji na rodzimym rynku. KBR współpracuje z niezależnymi konsultantami celem maksymalnego dopasowania projektu Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, KBR był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce, tak aby nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych. Skład KBR gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji.  Więcej informacji na stronie www.badaniaradiowe.pl.

Źródło danych: Badanie Radio Track, Kantar Polska, fala styczeń – marzec 2020, N: 21 031, wszyscy w wieku 15-75 lat