Radio popularne wśród mieszkańców miast

Trzy czwarte mieszkańców wielkich miast słucha codziennie radia, średnio przez 4,5 godziny. Jednocześnie ponad jedna czwarta z nich to tzw. heavy userzey – spędzają z radiem co najmniej 6 godzin.

Mieszkańcy wielkich miast to bardzo atrakcyjna grupa konsumentów: aktywna zawodowo i towarzysko, generująca największą konsumpcję, chętnie próbująca nowych marek, zorientowana w najnowszych trendach, korzystając a ofert kulturalnych (koncerty, kluby, kino), otwarta na nowinki technologiczne (komputer, Internet, komórki itp.), korzystająca z interaktywnych form  komunikacji.

Na zachowanie przedstawicieli tej grupy duży wpływ ma marka wybranego przez nich produktu lub usługi, jednocześnie charakteryzuje ich małe przywiązanie do używanych brandów, duży stopień „zdrady” – szczególnie pod wpływem impulsowych działań (promocja, wydarzenie).

Dużo czasu spędzają poza domem, prowadząc intensywne życie zawodowe i towarzyskie. Z powodu dynamicznego trybu życia radio jest tym medium, które najlepiej do nich dociera, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, o różnych porach dnia. Potwierdzają to wyniki badania Radio Track, według których 75,3 proc. mieszkańców miast pow. 200 tys. osób słucha radia przynajmniej raz dziennie. Co najmniej raz w tygodniu odbiornik włącza 92 proc. tej grupy.

Połowa przedstawicieli targetu wielkomiejskiego słucha radia w domu (50,3 proc.), jedna trzecia w samochodzie (32,9 proc.), a co szósty – w pracy (15,5 proc.). Blisko połowa (49,6 proc.) jest wierna swojemu radiu – słucha tylko jednej stacji dziennie. Słuchaczy wybierających dwie stacje jest 29,8 proc., a trzy – 12,8 proc.

Średni czas słuchania radia przez przedstawicieli tego targetu to równe 4,5 godz. W tej grupie jest jednak bardzo dużo heavy userów – oni z radiem spędzają ponad 6 godzin dziennie i stanowią 28,5 proc. wszystkich słuchaczy z dużych miast.

Typowy słuchacz wielkomiejski, to najczęściej osoba dorosła, z wykształceniem średnim lub wyższym, dyrektor, przedstawiciel wolnego zawodu lub pracownik umysłowy, o wysokich zarobkach.

  SŁUCHACZE WIELKOMIEJSCY Zasięg radia ogółem Struktura
  Kategoria wieku
    15-24 lata 72,8% 14,2%
    25-39 lat 77,0% 31,3%
    40-59 lat 78,0% 36,8%
    60-75 lat 69,5% 17,8%
  Sytuacja zawodowa badanego (wybrane kategorie)
    dyrektorzy, wolne zawody 80,2% 23,7%
    pracownicy umysłowi 78,1% 18,7%
    właściciele firm 82,5% 9,7%
    robotnicy wykwalifikowani 79,5% 11,9%
    emeryci/renciści 67,6% 16,5%
    studenci/uczniowie 71,4% 9,6%
  Miesięczny dochód łączny gospodarstwa
    do 1000 PLN 63,5% 3,1%
    1001-1400 PLN 67,3% 5,2%
    1401-1800 PLN 70,1% 5,6%
    1801-2000 PLN 71,3% 5,1%
    2001-2500 PLN 74,1% 7,2%
    2501-3000 PLN 73,1% 11,4%
    3001-5000 PLN 77,8% 24,6%
    ponad 5000 PLN 82,0% 27,0%

 

Dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, II-IV 2012, target: mieszkańcy miast pow. 200 tys. osób.