Powstało Porozumienie Badaczy Mediów

Największe polskie organizacje specjalizujące się w pomiarze mediów, zawiązały Porozumienie Badaczy Mediów. Pierwszą inicjatywą organizacji jest konferencja poświęcona standardom pomiaru konsumpcji prasy, radia, telewizji, internetu oraz monitoringu reklam. Jej adresatami są dziennikarze specjalizujący się w tematyce mediów i badań rynkowych.

Porozumienie Badaczy Mediów (PBM)zawiązało się 16 września b.r. w Warszawie. Inicjatywę utworzyły organizacje odpowiadające za standardy pomiaru mediów na polskim rynku: prasy (Polskie Badania Czytelnictwa), telewizji (Nielsen), radia (Komitet Badań Radiowych), internetu(Polskie Badania Internetu), monitoringu rynku reklamy (Kantar Media).Misją Porozumienia Badaczy Mediów jest dbanie o budowanie wartości i wiarygodności badań mediów, promowanie badań będących standardami na rynku (akceptowanymi przez większość graczy: właścicieli mediów, agencje mediowe i reklamodawców) oraz promowanie dobrych praktyk badawczych i standardów jakości w realizacji badań.

Porozumienie Badaczy Mediów stawia sobie za cel edukowanie liderów opinii mediowej w zakresie współodpowiedzialności za badania mediów oraz promowanie wśród nich odpowiedzialnego wykorzystania wyników mediów. PBM zamierza też promować dobre praktyki w zakresie tworzenia publikacji dotyczących badań mediów i dostarczać narzędzia ułatwiające dostęp do wyników badań. Cele te będą realizowane za pomocą strony internetowej Porozumienia www.badaniamediow.pl, szkoleń, konferencji i warsztatów oraz publikacji własnych.

W najbliższym czasie, 16 listopada b.r., odbędzie się poświęcona badaniom konsumpcji mediów w Polsce. Jest ona przeznaczona dladziennikarzy specjalizujących się w tematyce mediów i badań rynkowych. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione metodologie oraz sposoby analizy i wnioskowania na podstawie badań czytelnictwa prasy, słuchalności radia, oglądalności telewizji, korzystania z internetu oraz monitoringu rynku reklamy. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą prof. Bogusław Pawłowski – antropolog oraz Maria Zawała i Karol Gruszka z „Dziennika Zachodniego”,dziennika nagrodzonego w ub.r. nagrodą Grand Press Digital za wzorcowe wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w pracy dziennikarzy.

W ramach kolejnych inicjatyw, Porozumienie Badaczy Mediów zamierza stworzyć zasady publikacji wyników wszystkich badań mediów. Planowane są również ujednolicenie materiałów promocyjnych dotyczących poszczególnych standardów pomiaru mediów oraz warsztaty dla przedstawicieli mediów i innych osób kształtujących opinię branżową w zakresie badań.

Porozumienie Badaczy Mediów to inicjatywa zrzeszająca Polskie Badania Czytelnictwa, Komitet Badań Radiowych, Nielsen, Polskie Badania Internetu i Kantar Media. Porozumienie dba o budowanie wartości i wiarygodności badań mediów, promuje badania będące standardami na rynku i upowszechnia dobre praktyki badawcze.