Polskie Radio nawiązało współpracę z KBR-em

Komitet Badań Radiowych i Polskie Radio SA nawiązały współpracę, na mocy której publiczny nadawca uczestniczy w pracach KBR-u.

Dzięki wypracowanej formule współpracy Polskie Radio ma głos doradczy, a jego opinie są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji Komitetu. Ma też możliwość brania udziału na równych prawach w nowych projektach KBR-u, np. w dodatkowych czy okolicznościowych badaniach. Dysponuje też inicjatywą uchwałodawczą i projektodawczą.

Polskie Radio jest pierwszym przedstawicielem nadawców publicznych przy Komitecie Badań Radiowych, który skupia nadawców komercyjnych: Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i TIME SA.
Dzięki współpracy z Polskim Radiem, Komitet Badań Radiowych stał się forum reprezentującym wszystkich komercyjnych i publicznych nadawców ogólnopolskich oraz większość stacji lokalnych.