Połowa wywiadów w badaniu Radio Track realizowana na komórki

Od maja zwiększona została liczba wywiadów w ramach badania Radio Track realizowanych na telefony komórkowe. Ułatwi to dotarcie do niektórych targetów, których przedstawiciele rzadziej używają telefonów stacjonarnych.

Komitet Badań Radiowych zdecydował, że od maja br. 50 proc. wszystkich wywiadów będzie realizowane na telefony komórkowe. To kolejne już podniesienie limitu tego typu rozmów z respondentami. Ostatnio wywiady na komórki stanowiły 30 proc. próby.

Zwiększenie limitu poprzedzone zostało szczegółową analizą rynku oraz symulacjami. Proporcje komórek do stacjonarnych w próbie będą teraz bliższe faktycznym proporcjom, szczególnie, że widać znaczące zahamowanie spadku telefonizacji stacjonarnej w Polsce, m.in. ze względu na świadczenie tej usługi przez nowych operatorów, m.in. telewizje kablowe.

Dzięki wprowadzonej zmianie m.in. zwiększy się też liczba wywiadów realizowanych przez komórki w dużych miastach, co ułatwi dotarcie m.in. do mieszkających tam osób młodych, wykształconych, dobrze zarabiających.

Ze względu na brak powiązania numeru komórkowego z miejscowością wdrożone zostało specjalne oprogramowanie zarządzające strukturą próby, które zapewni wyrównany poziom wywiadów realizowanych na telefony komórkowe we wszystkich warstwach i nadreprezentacjach (miastach i typach miejscowości).

Zwiększenie liczby wywiadów realizowanych na telefony komórkowe nie zmieni struktury próby (m.in. ze względu na płeć i wiek), która pozostaje niezmienna i proporcjonalna do faktycznej struktury mieszkańców Polski.

Badanie Radio Track jest jedynym ciągłym badaniem słuchalności rozgłośni radiowych w Polsce – prowadzone jest nieprzerwanie od początku 2001 roku. Każdego miesiąca przeprowadzanych jest 7 tysięcy wywiadów telefonicznych. Badanie realizuje instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.