Osoby chcące kupić auto częściej słuchają radia

Prawie 18 proc. osób, które zamierzają kupić samochód, słucha radia minimum siedem godzin dziennie. W całej populacji ten wskaźnik wynosi zaledwie niecałe 11 proc.

Branża motoryzacyjna jest jedną z tych, które w obecnym roku ma nie tylko nie zmniejszać budżetów reklamowych, ale wręcz wydawać na promocję więcej niż w ubiegłym, kryzysowym roku. Według ekspertów jest to spowodowane m.in. powolnym wychodzeniem gospodarki z zapaści. Branża motoryzacyjna była też jedną z tych, która przestraszyła się ekonomicznego spowolnienia i znacznie ścięła budżety reklamowe w minionych kilkunastu miesiącach. W ubiegłym roku firmy motoryzacyjne wydały na reklamę w telewizji, radiu i prasie łącznie 685 mln zł, o 9 proc. mniej niż w 2008 roku (Expert Monitor, dane cennikowe netto, bez rabatów). Teraz będą chciały odrobić straty.

Tymczasem, jak pokazują badania, osoby zamierzające kupić auto słuchają radia dłużej. Radio może być więc jednym z istotnych elementów mediaplanów kampanii sektora motoryzacyjnego w tym roku.
Wśród osób, które noszą się z zamiarem kupna samochodu, więcej jest tych, które słuchają radia długo. Co dziesiąty badany z tej grupy (9,8 proc.) deklaruje, że w dni powszednie słucha radia dziewięć godzin lub dłużej. W całej populacji tylko niecałe 6 proc. przyznaje się do słuchania radia przez tak długi czas.

W obu grupach dominują osoby, które słuchają radia do trzech godzin. Wśród osób chcących kupić samochód jest to 46 proc., a w całej populacji – 52,2 proc. (Target Group Index, Millward Brown SMG/KRC, I-IX 2009).