Odbiorca radia online – charakterystyka

W maju br. na zlecenie Komitetu Badań Radiowych i Polskiego Radia Millward Brown zrealizowało badanie „Badanie Internetowego Audytorium Radia”, z którego wynika, iż internauci słuchają radia on-line w sposób zbliżony do radia eterowego. Dotyczy to zarówno miejsca, pory i okoliczności, jak i sposobu słuchania.

Radio w Internecie cieszy się zainteresowaniem Polaków do 40-stego roku życia. Zdecydowana większość z nich ma wyższe wykształcenie. Struktura słuchaczy pod względem miejsca zamieszkania przypomina strukturę populacji.

Decydującym atrybutem wyboru stacji internetowej jest muzyka – internauci w połowie opowiadają się za taką formułą radia, jaką znają z radia FM, czyli muzyką przeplataną słowem. Słuchanie w Internecie nie zastępuje jednak słuchania radia FM. Większość badanych przyznaje, że w Internecie słucha tych samych stacji, które dostępne są przez radioodbiornik. Co czwarty internauta wskazuje stację wyłącznie dostępną online jako najczęściej słuchaną.

Słuchaniu radia w Internecie towarzyszą inne media. Szczególnie wśród młodych powszechny jest multitasking i multiscreening. Łatwość dostępu do aplikacji radiowych sprawia, że najczęściej słuchanie radia online zwiąże się z korzystaniem z komputera i Internetu. Nie jest to jednak jedyna okazja, kiedy słuchacz włącza radio w Internecie. Internauci chętnie słuchają stacji online podczas wykonywania różnych prac domowych, w pracy, w czasie wolnym, podczas podróży czy przy korzystaniu z innych mediów.

Internauci w większości akceptują reklamę towarzyszącą radiu w Internecie i tylko nieliczni są gotowi płacić za serwis pozbawiony reklam. Skłonność do płacenia za możliwość słuchania radia w Internecie bez reklam rośnie wraz z wiekiem.

Metoda: CAWI
Próba: n=804 słuchaczy radia internetowego