Od maja 2009 próba Radio Track z telefonami komórkowymi

Intensywne prace nad stworzeniem odpowiedniego modelu łączenia wyników wywiadów realizowanych na telefonach komórkowych i stacjonarnych w badaniu Radio Track dobiegły końca. Dzięki zaangażowaniu członków KBR, instytutu Millward Brown SMG/KRC i niezależnych ekspertów opracowano optymalną metodę łączenia próby telefonów stacjonarnych i komórkowych. Tym samym w czerwcu na rynek trafia pierwsza fala badania zawierająca dane z miesiąca maja wraz z wywiadami zrealizowanymi z respondentami z próby komórkowej.

Malejący stopień telefonizacji stacjonarnej i zwiększona mobilność potencjalnych respondentów to dwa główne czynniki, które KBR brał pod uwagę przy planowaniu wdrożenia telefonów komórkowych do badania Radio Track. Pierwsze testy wdrożenia telefonów komórkowych do badania zostały zrealizowane na zlecenie KBR już dwa lata temu.

Od początku 2009 roku KBR przygotowywał się do wdrożenia zmian w badaniu Radio Track. Zmiana metodologii badania, przygotowywana już od dłuższego czasu, została zaanonsowana na marcowych Drzwiach Otwartych z dziennikarzami i Klientami badania, gdzie zaprezentowano wyniki testów badań na telefonach komórkowych, realizowanych w lutym 2009.

Po analizie wyników z testów Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o realizacji badania Radio Track po raz pierwszy na próbie nazywanej próbą MIX. Próba MIX to inaczej próba respondentów, z którymi wywiady były realizowane przez telefon stacjonarny oraz respondentów, z którymi rozmawiano przez telefon komórkowy.

W kwietniu zrealizowano 680 wywiadów przez telefon komórkowy. Wywiady komórkowe nie zostały wtedy jeszcze włączone do zbioru danych oficjalnie dystrybuowanego na początku maja. Na podstawie wyników z pierwszej fali realizowanej w kwietniu na próbie MIX, KBR zwiększył udział wywiadów na tel. komórkowych w próbie badania. I tak w maju wywiady komórkowe stanowiły około 20% całej próby (1400 wywiadów), czyli około 40% ogólnopolskiej próby badania Radio Track. Takie proporcje zostaną utrzymane w badaniu we wszystkich kolejnych miesiącach badania.

W tej chwili prace nad stworzeniem odpowiedniej metody łączenia próby komórkowej i stacjonarnej zostały zakończone. KBR zadbał o to by opracowane przez specjalistów metody łączenia obydwu prób i sam proces włączania telefonów komórkowych do badania były realizowane w taki sposób, który gwarantuje stabilność trendów rynkowych, co jest bardzo istotne dla uczestników rynku radiowego w Polsce.

– Dzisiaj proces wdrażania nowej metodologii badania dobiegł końca – mówi Tadeusz B. Iwiński –niezależny ekspert współpracujący z KBR – przy opracowywaniu metody wzięto pod uwagę standardy aktualnie wypracowywane na świecie, sama metoda jednakże zaprojektowana została z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, m.in. szybkich zmian w penetracji telefonii stacjonarnej i komórkowej, typu dostępnych danych statystycznych itp. Jest to metodologia na tyle elastyczna, że będzie w stanie na bieżąco uwzględniać przyszłe zmiany populacyjne, w szczególności dalsze zmiany w penetracji telefonów stacjonarnych i komórkowych, oraz ewentualne możliwości lub konieczność wykorzystywania w badaniu Radio Track innych jeszcze mediów komunikacji z respondentem.

Pierwsza fala zawierająca wyniki wywiadów realizowanych z respondentami przez telefony komórkowe trafi na rynek na czątku czerwca.

– Wszystko wskazuje na to, że właśnie teraz jest odpowiedni moment na wdrożenie zmian w metodologii.– mówi Mariusz Gołda aktualny przewodniczący KBR.

Badanie Radio Track jest standardem badania audytorium radiowego w Polsce, uznane przede wszystkim przez reklamodawców i branżę reklamową realizowane przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych od 2002 roku.
Komitet Badań Radiowych z powodzeniem działa na rzecz integracji i profesjonalizacji branży radiowej od 2002 roku. Tworzą go konkurencyjne podmioty (BROKER FM, EUROZET, Grupa radiowa Agory i TIME, kiedyś także Radio PLUS i WAWA), które wspólnie dbają o wiarygodność realizowanych badań słuchalności, a także działają na rzecz rozwoju branży zgodnie z kierunkami rekomendowanymi na świecie.

Tadeusz B. Iwiński – uznany w Polsce i na Świecie autorytet w dziedzinie badań i statystyki.
Doktor matematyki stosowanej w naukach społecznych, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki oraz Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmował się m.in. zastosowaniami matematyki w psychologii. Autor 50publikacji naukowych i dydaktycznych oraz kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Ma na sowim koncie współpracę z uczelniami meksykańskimi w Guadalajarze (Instytut Nauk Społecznych i Wydz. Nauk Ścisłych) i w Zacatecas (Podyplomowe Studium Nauk Społecznych) w latach 1979-84. Pracował także w Centrum Badań Naukowych w México D.F.(Wydział Informatyki), w Universidad Complutense de Madrid (Wydział Psychologii) i Universidad Carlos III (Wydział Ekonomii) w Madrycie (1990-1991). Stworzył i pełnił rolę pierwszego dyrektora Centum Matematyki w Zacatecas. Pracował, współpracował i doradzał wielu instytutom badawczym, posiada także doświadczenie w badanich rynkowych po stronie klientów. W roku 1999 założył własną firmę LOG Research. Firma specjalizuje się w doradztwie metodologicznym dla badań konsumenckich i rynkowych, nietypowych modelach analizy danych, oraz opracowywaniem zaawansowanych modeli przetwarzania danych.