Modyfikacje sposobu doboru próby badawczej

Z początkiem 2015 roku Komitet Badań Radiowych, w celu utrzymania wysokich parametrów jakościowych próby oraz dokładności szacowanych wskaźników, wprowadził modyfikacje sposobu doboru próby badawczej.

Podążając za trendami społecznymi, dokonaliśmy kolejnego już w historii badania RadioTrack zwiększenia udziału połączeń na telefony komórkowe do 70% – mówi konsultant Tadeusz Iwiński. Jednocześnie postanowiliśmy zabezpieczyć wyniki badania przed losową utratą stabilności w czasie, wprowadzając kontrolę poziomu wykształcenia podczas doboru próby obok płci, wieku, dni tygodnia oraz regionalizacji.

Wprowadzone zmiany nie będą mieć wpływu na wskaźniki słuchalności radia w tym momencie. Staramy się raczej wyprzedzać ew. problemy, nieznacznie modyfikując badanie w taki sposób, aby było bardziej odporne na ewentualne losowe wstrząsy – dodaje konsultant Tomasz Dziedzic.