Komitet Badań Radiowych i Gemius we wspólnym projekcie badania jednoźródłowego

1 października br. Komitet Badań Radiowych i firma Gemius podpisały umowę, na mocy której rozpoczęły współpracę w zakresie pomiaru audytorium stacji radiowych w ramach jednoźródłowego badania mediów w Polsce.

Celem nawiązanej współpracy jest opracowanie metodologii pomiaru radia w badaniu jednoźródłowym, optymalizacja metodologii pomiaru pasywnego oraz wypracowanie rozwiązania umożliwiającego szczegółowe monitorowanie rynków lokalnych. Wspólne rozwiązanie umożliwi dostęp do unikalnych informacji o współkonsumpcji mediów.

Aktualny standard – Radio Track – realizowany na zlecenie KBR przez Kantar Polska, w badaniu jednoźródłowym będzie dodatkowo pełnił rolę badania założycielskiego, opisującego strukturę konsumpcji mediów (w tym radia) aktualizowaną w cyklu miesięcznym. Jest to jedno z największych badań trackingowych przeprowadzanych w Polsce, dopasowywane do potrzeb i możliwości rynku radiowego. Z kolei pasywny pomiar konsumpcji mediów (w tym słuchalności stacji radiowych), bazujący na panelu jednoźródłowym, to innowacyjne, autorskie rozwiązanie Gemius, wielokrotnie nagradzane na arenie międzynarodowej.

Wykorzystanie wspólnego potencjału, wieloletniego doświadczenia i wiedzy eksperckiej Komitetu Badań Radiowych pozwoli przyczynić się do rozwoju jednoźródłowego badania mediów w Polsce.

KBR od wielu lat ze szczególną troską dba o poprawność realizacji badania Radio Track, śledzi trendy na światowych rynkach, sprawdzając możliwości ich adaptacji na polskim rynku oraz prowadzi dyskusje z niezależnymi konsultantami. To jedyne kompleksowe badanie audytorium radiowego na rynku w Polsce, które obejmuje pomiarem niemal wszystkie koncesjonowane polskie stacje radiowe nadające w obszarze kraju. Tego typu badanie, realizowane metodą DAR (Day After Recall), istnieje obecnie na wszystkich wiodących rynkach Europy m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Austrii, Czechach, Słowacji, Słowenii, w krajach skandynawskich dla stacji lokalnych i regionalnych, a także w Bułgarii czy na Ukrainie. Polskie badanie słuchalności radia znajduje się w awangardzie pod względem wielkości próby, jak i prób w poszczególnych miastach będących ośrodkami lokalnej radiofonii. Współpraca z Gemius to kolejny etap w rozwoju badania radiowego i odpowiedź na aktualne potrzeby ze strony rynku. Jesteśmy przekonani, że efektem tej współpracy będzie także wzrost standardów badawczych w Polsce mówi Anna Wiater, rzecznik prasowy KBR.

Decyzja KBR o nawiązaniu strategicznej współpracy z Gemius jest dla nas z jednej strony zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy, a z drugiej stanowi już teraz powód do prawdziwej dumy. Rozwijane przez nas, bazujące na autorskiej metodologii, badanie jednoźródłowe zostało po raz kolejny docenione i pozytywnie zweryfikowane przez rynek mediowy. Wierzę, że mając w KBR partnera zainteresowanego rozwojem naszego wspólnego projektu, uda nam się w Polsce wypracować docelową efektywną metodologię łączącą wszystkie zalety badań pasywnych z wynikami badań deklaratywnych, co umożliwi prezentowanie z dużą dokładnością wyników słuchalności nie tylko dużych stacji ogólnopolskich, czy sieci stacji lokalnych, ale też małych pojedynczych stacji lokalnych mówi Marcin Pery, prezes zarządu Gemius S.A.

Komitet Badań Radiowych będzie kontynuował współpracę z KRRiT nad badaniem założycielskim oraz badaniami testowymi, służącymi rozwojowi badań mediów. Tak, jak dotychczas, będzie angażował się w prace zmierzające do powołania organizacji typu JIC (Joint Industry Committee).

 

Komitet Badań Radiowych (KBR) tworzą nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF oraz Grupa ZPR Media, które wspólnie wypracowały model badania słuchalności radia czytelnie i kompleksowo ilustrujący rynek radia w Polsce. Badanie Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Polska jest aktualnie jednym z największych badań przeprowadzanym w kraju. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty, KBR od ponad 20. lat finansuje badania dla całego rynku radiowego, integruje branżę radiową, dba o odpowiednią jakość narzędzi badawczych, pilnuje poprawności realizacji badania oraz śledzi światowe trendy sprawdzając możliwości ich adaptacji na rodzimym rynku. KBR współpracuje z niezależnymi konsultantami celem maksymalnego dopasowania projektu Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, KBR był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona kwestię publikacji danych oraz zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce. Polskie Radio S.A. (od 2010 r.) i Audytorium 17 skupiające spółki regionalnej radiofonii publicznej (od 2012 r.), uczestniczą w pracach KBR-u w roli obserwatora. Mogą zgłaszać inicjatywy i mają głos doradczo-opiniujący przy podejmowaniu decyzji. Mają także możliwość brania udziału na równych prawach w nowych projektach KBR-u, czy badaniach okolicznościowych. Dysponują też inicjatywą uchwałodawczą i projektodawczą. Skład KBR gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji.

Gemius to polska firma badawczo-technologiczna, która od ponad 20 lat z sukcesem rozwija i wdraża w Polsce oraz za granicą autorskie technologie badania mediów cyfrowych. Gemius mierzy m.in. oglądalność stron www i aplikacji internetowych, słuchalność treści audio w radiu i internecie, oglądalność treści wideo zarówno w telewizji jak i w playerach internetowych, a także oglądalność i słuchalność reklam towarzyszących konsumpcji tych wszystkich rodzajów treści. Firma działa na blisko 40 rynkach w regionie EMEA, a na 12 z nich posiada lokalne oddziały. Klientami Gemiusa są reklamodawcy, media, domy mediowe, agencje reklamowe i firmy z sektora e-commerce. Prowadzone przez firmę badania realizowane są zgodnie z zasadami międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR.