Kolejny rok radia ogółem z wysokim zasięgiem dziennym powyżej 70%

W 2017 roku zasięg dzienny radia osiągnął poziom 71,5%, przy minimalnej korekcie w stosunku do roku poprzedniego o 0,5 punktu procentowego. W historii badania RadioTrack nigdy nie był niższy niż 70%, najniższy poziom zanotował w roku 2002 i było to 70,7%.

Oznacza to, że codziennie blisko 3/4 Polaków słucha radia; średnio każdy z nich – przez niemal 4,5 godziny dziennie. W ciągu tygodnia radio włącza aż 91% Polaków.

W kolejnych miesiącach ub.r. zasięg dzienny systematycznie wzrastał, aż do 73,7% w okresie październik-grudzień 2017, co szczególnie napawa optymizmem na kolejny rok.

RADIO OGÓŁEM

2016 2017
Zasięg dzienny 72% 71,5%
Średni czas słuchania (min) 270 min.

266 min.

Mimo, że wciąż dominuje słuchanie radia przez tradycyjny odbiornik radiowy FM, to Polacy coraz częściej słuchają tradycyjnych stacji radiowych przez internet oraz dekodery telewizji kablowych i platform satelitarnych. Radio świetnie wykorzystuje dodatkowe kanały dystrybucji – większość stacji nadających w Polsce jest obecna online.

ŹRÓDŁO SYGNAŁU RADIOWEGO 2016 2017
Antena radiowa FM 69,1% 66,7%
Internet 5,7% 7,4%
Dekoder TV kablowej/cyfrowej 2,8% 3,3%
DAB+ 0,0% 0,1%

Polacy są bardzo lojalni wobec swoich stacji, aż 40% w ciągu dnia słucha tylko jednej, a dwóch – kolejne 20%. W przypadku tych zwyczajów słuchania nie zachodzą większe zmiany.

CAŁKOWITA LICZBA SŁUCHANYCH STACJI W CIĄGU DNIA
Liczba stacji 2016 2017
1 39,5% 39,7%
2 20,6% 19,8%
3 7,9% 8,1%
4 i więcej 4,0% 4,0%

Radio towarzyszy Polakom niemal przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych aż do późnego popołudnia. W godzinach od 9 do 15 średnio w każdym kwadransie aż 8,75 mln Polaków słucha radia, w niektórych kwadransach przekracza nawet 9,2 mln.

Wysoka słuchalność i tak długi prime time radiowy pozwala reklamodawcom na budowanie skutecznej komunikacji z klientami i wysokie wskaźniki kampanii – zarówno zasięgi jak i częstotliwość. Także słuchalność weekendowa notuje wysoki poziom, choć w weekendy ze względu na niższą słuchalność w pracy, poziom ratingów jest nieco niższy, niż w dni powszednie.

 

Źródła: Radio Track, Kantar MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, badanie zrealizowane na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat, wielkość próby: 2017 – 83 366 respondentów; 2016 – 83 751 – respondentów.