KBR wprowadzi kodeks postępowania nadawców wobec badań radiowych

Komitet Badań Radiowych deklaruje przyspieszenie prac nad kodeksem postępowania stacji radiowych wobec badań słuchalności (Radio Track).

Jasno sprecyzowane i określone w kodeksie procedury mają w przyszłości zapobiec sytuacjom, w których jakikolwiek nadawca mógłby próbować wpływać na wyniki badań radiowych poprzez pośrednie ingerowanie w odpowiedzi składane przez respondentów w trakcie telefonicznych wywiadów.

Powodem przyspieszenia przez KBR prac nad kodeksem postępowania rozgłośni wobec badań radiowych była ostatnia akcja marketingowa Radia Złote Przeboje (Agora S.A.). Wynajęta przez nadawcę firma zorganizowała grę, w której namawiała osoby, do których dodzwoniło się radio Złote Przeboje, by w razie kolejnego telefonu mówiły, że słuchają tej stacji, a w nagrodę otrzymają płytę CD. Pozostali członkowie KBR na ostatnim specjalnym posiedzeniu, w trosce o wizerunek badania, poprosili przedstawicieli Agory o wyjaśnienia dotyczące przeprowadzanej akcji. Organizatorzy poinformowali, że celem akcji jest zwiększenie świadomości marki Złote Przeboje oraz rozbudowa bazy teleadresowej radia. Zdaniem Eurozet, Brokera FM i TIME trudno określić wpływ tej akcji na wyniki badań słuchalności, ale zaistnienie wątpliwości skłania do zaprzestania tych działań, dlatego też ww. członkowie KBR są przeciwni prowadzeniu tego rodzaju akcji. Mając na uwadze dobro badań, Agora zadeklarowała niezwłoczne zakończenie akcji Radia Złote Przeboje.

Badania audytorium radiowego minimalizują wpływ działań marketingowych stacji radiowych – na początku wywiadu respondent jest informowany o celu badania, nazwie firmy, która je realizuje, o fakcie, że podczas wywiadu nie może nic wygrać oraz że nie jest to żadna forma promocji.

Nadrzędnym celem KBR jest dbanie o wiarygodność i rzetelność realizowanych badań słuchalności radia. Stworzenie kodeksu postępowania nadawców radiowych wobec badań Radio Track to rozwiązanie, które stoi na straży jakości badań radiowych w Polsce. Wszyscy członkowie KBR zadeklarowali, że do momentu stworzenia kodeksu wstrzymają się od działań mogących w jakikolwiek sposób wpływać na jakość i wyniki prowadzonych badań radiowych.

KBR reprezentowany jest przez różne podmioty radiowe, które konkurują ze sobą i mają odmienne interesy (Radio Zet, RMF FM, Agora, ESKA). Wolą Komitetu jest, aby w jego gronie zasiadali przedstawiciele jak największej liczby stacji radiowych. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące przystąpienia do tego grona radia WAWA, Polskiego Radia SA oraz Audytorium 17 (zrzeszającego 17 regionalnych spółek radia publicznego).