KBR wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych i powołuje Radę Etyki

Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych, tworzony z inicjatywy Komitetu Badań Radiowych przy udziale całego rynku radiowego w Polsce, stał się regulacją obowiązującą podmioty radiowe od 1 lutego 2006 roku. Efektem kilku miesięcy prac Komitetu Badań Radiowych (KBR) i powołanej przez KBR Rady Etyki (RE) jest prezentowana wersja Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych.

Jasno sprecyzowane i określone w Kodeksie procedury mają zapobiec sytuacjom, w których nadawca radiowy mógłby próbować wpływać na wyniki słuchalności poprzez pośrednie ingerowanie w odpowiedzi składane przez respondentów w trakcie telefonicznych wywiadów.

Podmioty powołujące Komitet Badań Radiowych i Radę Etyki wzorowały się na sprawdzonych rozwiązaniach w Niemczech, USA i innych krajach. Nadrzędnym celem Komitetu Badań Radiowych jest dbanie o wiarygodność i rzetelność realizowanych badań słuchalności radia. Stworzenie kodeksu postępowania nadawców radiowych wobec badań Radio Track to rozwiązanie, które stoi na straży jakości badań radiowych w Polsce.

Komitet Badań Radiowych reprezentowany jest przez różne podmioty radiowe, które na co dzień mają odmienne interesy i konkurują ze sobą (Radio Zet, RMF FM, Agora, ESKA, WaWa). Wolą Komitetu jest, aby w jego gronie zasiadali przedstawiciele jak największej liczby stacji radiowych.
Na straży przestrzegania zasad stworzonego Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych stoją także członkowie Rady Etyki powołanej przez KBR. W skład Rady wchodzą przedstawiciele firm badawczych, klientów rozgłośni radiowych oraz wyższych uczelni.

Ostateczna wersja regulacji, powstawała kilka miesięcy. Nieocenione wsparcie merytoryczne uzyskaliśmy od przedstawicieli powołanej w październiku 2005 roku Rady Etyki. Wersja Kodeksu wchodząca w życie uwzględnia wszystkie propozycje i sugestie zmian przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej – mówi Iwona Matysiak Dyrektor Działu Badań i Analiz TIME Sp. z o.o.

Załączony Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych począwszy od 1 lutego 2006 roku stanowi integralną część umowy podpisywanej z MillwardBrown SMG/KRC, dotyczącej wykorzystania danych z badania Radio Track. Wszyscy Klienci badania są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu.

Najbliższa przyszłość pokaże na ile podejmowane przez KBR i RE inicjatywy oraz wspólne zaangażowanie całego środowiska radiowego w Polsce pozwolą na czytelne i zgodne z literą prawa działania promocyjne. Już dzisiaj, możemy powiedzieć, że istnienie i działalność Komitetu Badań Radiowych oraz powstanie Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych, świadczą o ogromnej odpowiedzialności za realizowane działania zaangażowanych w te przedsięwzięcia podmiotów. Jest to na pewno wyjście rozsądne i ze wszech miar warte naśladowania.