KBR wprowadza do badania Radio Track dzienniczek elektroniczny

Od wiosny br. część badania dzienniczkowego, prowadzonego w ramach badania Radio Track, realizowana jest poprzez Internet. Wprowadzaną obecnie zmianę poprzedziły testy metody i skryptu wykonane jesienią ub.r.

Dzienniczek w ramach Radio Track przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Ankieta wypełniana jest przez cztery tygodnie, każdorazowo przez ok. 3,5 tys. respondentów. Jest on podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach.

W wiosennej fali dzienniczka, która rozpoczęła się 1 marca, ok. 600 ankiet wypełnionych zostanie w wersji elektronicznej. Pozwoli to dotrzeć do wielu grup społecznych, dotychczas rzadziej angażujących się w badanie – ludzi młodych, lepiej wykształconych, mobilnych. Ponad połowa respondentów (57 proc.), którzy wypełnili ankietę rekrutacyjną, to osoby młode, w wieku 15-34 lat. Tylko 4 proc. to ludzie starsi – w wieku 60-75 lat. Blisko połowa (49 proc.) ma wykształcenie wyższe, a kolejnych 41 proc. – średnie. Najczęściej mieszkają w średnich i dużych miastach (44 proc. w miastach, w których żyje 51-500 tys. mieszkańców, a 30 proc. – w aglomeracjach pow. 500 tys. osób).

Ankieta wypełniana w Internecie daje większą możliwość kontroli całego procesu. Respondenci dostają m.in. przypomnienie o wypełnieniu dzienniczka wysłane e-mailem. W trakcie badania i po jego zakończeniu wiadomo, jak często wypełniany był dzienniczek (istnieje możliwość śledzenia i analizy wszystkich logowań respondentów).

Do wypełniania ankiety on-line wylosowane zostały osoby z panelu IBIS (Internet Based Interview System). Jest to metodologia, system i aplikacja, stworzone przez dział realizacji Millward Brown SMG/KRC do prowadzenia badań przez Internet. W panelu jest ponad 22 tys. aktywnych respondentów.
Zaproszono też osoby, które wcześniej brały udział w telefonicznym wywiadzie badania Radio Track.

Próba osób wylosowanych do wypełniania dzienniczka w Internecie została tak zaplanowana, aby była komplementarna w stosunku do próby realizowanej w konwencjonalny sposób. W trakcie rekrutacji respondenci wypełniali również ankietę „Zwyczaje słuchania radia” uzupełniającą zestaw zbieranych w badaniu danych.