KBR na konferencji europejskich badaczy mediów

Komitet Badań Radiowych zaprezentował badanie Radio Track podczas tegorocznej konferencji Europen Media Research Organizations, w czasie której spotkali się przedstawiciele instytutów oraz organizacji zajmujących się badaniem mediów z całej Europy.

KBR przedstawił metodologię badania Radio Track, która jest unikalna na skalę Europy, łączy bowiem aż trzy techniki badawcze – wywiady telefoniczne (CATI), samodzielnie wypełniane dzienniczki papierowe (PAPI) oraz dzienniczki elektroniczne (CAWI). Radio Track ma jedną z największych prób wśród tego typu badań w Europie – 84 tysiące przypadków rocznie. Przedstawiliśmy również doświadczenia związane z wprowadzeniem do wywiadów telefonicznych komórek oraz zwiększenia tej części próby. 

Konferencja pozwoliła też na porównanie badania Radio Track z innym pomiarami radia w Europie. Henriette Hoffmann i Christine Korch zaprezentowały badanie radia w Niemczech. Jest to badanie cykliczne, prowadzone metodą wywiadów telefonicznych, próba wynosi 65 tysięcy osób. Jeszcze do ubiegłego roku dane prezentowane były dla dni poniedziałek-sobota łącznie, a osobno dla niedziel. Dopiero rok temu nastąpiła zmiana, ale nadal nie są prezentowane wyniki dla poszczególnych dni powszednich, które stanowią grupę, osobno publikowane są tylko wyniki dla sobót i dla niedziel.

Emmanuelle Le Goff i Julie Terrade przedstawiły francuski odpowiednik badania Radio Track. Próba w tym badaniu wynosi 123 tysiące osób (przy 65 mln mieszkańców kraju), ale nie jest ono realizowane w wakacje (w Polsce w zaledwie kilkanaście dni nie są prowadzone wywiady telefoniczne). Okazuje się, że Francuzom bardzo dużo problemów sprawia realizacja wywiadów na telefony komórkowe – respons (czyli liczba udanych wywiadów) jest dużo niższy niż w przypadku telefonów stacjonarnych. Zupełnie inaczej niż w Polsce – statystycznie respondenci chętniej zgadzają się na wywiady, gdy dzwoni się do nich na telefony komórkowe, niż na stacjonarne.

Z kolei Hiszpanie właśnie włączyli do swoich badań telefonicznych (nie tylko radiowych) telefony komórkowe (w Polsce wywiady na komórki w badaniu Radio Track realizowane są od 2009 roku). Proporcje w Hiszpanii są takie, jak w naszym badaniu – 70 proc. to wywiady na stacjonarne, pozostałe – na komórki.

W wielu krajach Europy prowadzone są badania analogiczne do polskiego Badania Internetowego Audytorium Radia (BInAR), które prezentuje zwyczaje w słuchaniu stacji on-line (kolejna edycja zostanie opublikowana latem br.). Tego typu pomiary prowadzone są w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Francji natomiast pytania o słuchanie kanałów w sieci włączono do kwestionariusza badania radia.

Podczas konferencji zaprezentowano też m.in. innowacyjny sposób badania outdooru w Wielkiej Brytanii, zmiany metodologii w badaniach prasy w Belgii i Rumunii oraz norweską próbę wprowadzenia systemu GRP do prasy.

EMRO Conference odbyło się w dniach 22-24 maja w Krakowie (co roku gospodarzem konferencji jest inny kraj członkowski). Wzięło w niej udział ponad 60 osób z 19 krajów, w tym siedem z Polski, reprezentujących Komitet Badań Radiowych, Millward Brown SMG/KRC, Nielsen Audience Measurement, ZKDP, PBC i PBI.