KBR i PBI kończą współpracę z GG Network w ramach IRBRI

Komitet Badań Radiowych i Polskie Badania Internetu zakończyły współpracę z GG Network SA w ramach Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI).

KBR i PBI zdecydowały dalej samodzielnie pracować nad stworzeniem jednego standardu badań słuchalności radia w sieci. Stało się to po wielu zastrzeżeniach do działań GG Network, zgłaszanych publicznie nie tylko przez KBR, ale też m.in. PBI i instytuty badawcze.

W trosce o dobro nowego standardu twórcy IRBRI chcą pracować wyłącznie w gronie instytucji i firm dbających o całą branżę radia internetowego, przestrzegających zasad etycznych, potrafiących rzetelnie analizować dane i nie wyciągających z nich nieuprawnionych wniosków.

KBR i PBI dołożą wszelkich starań podczas prac nad nowym standardem, aby powstałe badanie spełniało wymagania metodologiczne i obejmowało cały rynek rozgłośni internetowych w Polsce. Podobnie jak badanie słuchalności radia tradycyjnego Radio Track (realizowane na zlecenie KBR-u), również nowy standard mierzyć będzie słuchalność wszystkich istniejących stacji.

Oprócz wypracowania jednego standardu badań, KBR we współpracy z PBI chce też opracować jasne i przejrzyste zasady posługiwania się danymi.

– Na pewno przyda się nasze doświadczenie zdobyte przy tworzeniu badania Radio Track. Przy wykorzystywaniu tych danych konieczne jest podanie co najmniej próby, fali, wskaźnika i grupy celowej. Podobnie będzie też w przypadku nowego badania – mówi Iwona Matysiak, aktualna przewodnicząca Komitetu Badań Radiowych.

Obecnie w ramach Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie trwa przegląd metodologii i rozwiązań, jakie oferują instytuty z Polski i z zagranicy. Dzięki tym spotkaniom powstanie zapytanie ofertowe; z ofert wybrany zostanie instytut, który zrealizuje badania. Aby wynik wyboru był obiektywny, żaden z członków Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie nie powinien angażować się w lobbowanie na rzecz jednego z rozwiązań.

Członkowie Komitetu Badań Radiowych (każdy z nich jest nadawcą kilkudziesięciu rozgłośni internetowych) deklarują, że do czasu stworzenia standardu pomiaru słuchalności kanałów w Internecie, nie posługują się żadnymi cząstkowymi danymi, ani badaniami, które nie mogą być weryfikowane przez innych uczestników rynku.

Komitet Badań Radiowych tworzą cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA. KBR zleca badania Radio Track, które są jedynymi ciągłymi badaniami słuchalności stacji radiowych w Polsce.
Polskie Badania Internetu to firma badawcza powołana przez czołowych wydawców internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn internetowych: Gazeta.pl, Interia.pl, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine, w celu stworzenia standardu badań Internetu w Polsce. PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce. Badanie jest wykonywane na zlecenie PBI przez firmę Gemius SA.
Inicjatywa na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI) została zawiązana w lipcu 2009 roku z inicjatywy członków KBR-u i Polskich Badań Internetu. Pracuje nad stworzeniem pierwszego w Polsce standardu badań słuchalności kanałów internetowych.