KBR i MB SMG/KRC aktualizują badanie Radio Track

Komitet Badań Radiowych i Instytut Millward Brown SMG/KRC zaktualizowały metodę przetwarzania danych w badaniu Radio Track. W celu wyrównania struktury próby do struktury populacji wprowadzono kategorię wykształcenia do ważenia danych surowych. Wzorcem jest raport GUS, który powstał na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011.

W trosce o najwyższą jakość i wiarygodność badania Radio Track, KBR i MB SMG/KRC podjęły decyzję o wprowadzeniu kategorii wykształcenia do ważenia danych. Powodem był zwiększający się rozdźwięk między strukturą próby a strukturą populacji pod względem wykształcenia, który mógł w przyszłości prowadzić do dewaluacji badania.

– Szybkie procesy modernizacyjne ostatnich lat i bogata oferta możliwości kształcenia spowodowały, że osłabły tradycyjne związki korelacyjne pomiędzy wiekiem, płcią, miejscem zamieszkania itp., a poziomem wykształcenia. Spowodowało to konieczność wprowadzenia poziomu wykształcenia jako jeszcze jednej charakterystyki populacyjnej, której struktura powinna być kontrolowana w badaniu Radio Track – wyjaśnia Tadeusz Iwiński, konsultant KBR ds. badań radiowych.

Wprowadzenie koniecznej zmiany umożliwiło opublikowanie 26 lipca br. najnowszych i najbardziej aktualnych danych GUS, dotyczących płci, wieku, rodzaju i województwa miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz aktywności zawodowej Polaków. Dane te pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011, są najlepszym i najbardziej aktualnym źródłem wiedzy o strukturze polskiego społeczeństwa.

Decyzja dotycząca wyboru nowego modelu ważenia podjęta została po przeprowadzeniu wielu analiz i testów, nad którymi przez kilka miesięcy pracował zespół badań radiowych MB SMG/KRC oraz konsultant KBR. W nowym modelu ważeniowym wykształcenie dodane zostało do dotychczas stosowanych kategorii, takich jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa i dzień tygodnia.

– Cieszymy się, iż kilka ostatnich miesięcy intensywnej pracy naszego instytutu i konsultanta KBR zaowocowało wypracowaniem nowej metody ważenia, która pozwala na kontrolowanie próby pod względem kolejnej kategorii i zapewnia zachowanie najwyższych standardów jakości badania Radio Track – mówi Anna Romaniuk z Instytutu Millward Brown SMG/KRC.

Nowy model ważenia zostaje wprowadzony od fali październikowej badania Radio Track. W wyniku tej zmiany porównywalność danych słuchalności rok do roku może być ograniczona.