Jan M. Kujawski konsultantem merytorycznym Komitetu Badań Radiowych

Od września br. Jan M. Kujawski rozpoczął współpracę z Komitetem Badań Radiowych jako konsultant merytoryczny. Będzie odpowiedzialny min. za analizę metodologii badań radia na świecie oraz przegląd możliwości i rozwiązań dostępnych w firmach badawczych, działających na polskim rynku.

Jan M. Kujawski, socjolog. W latach 1991 – 2016 związany z Instytutem SMG/KRC, obecnie Kantar Polska, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. Badań i Rozwoju.

Odpowiadał za uruchomienie badania słuchalności radia w Polsce Radio Track, badania czytelnictwa prasy PressTrack (później PBC), badania użytkowników internetu NetTrack oraz jednoźródłowych badań konsumenckich Target Group Index. Wdrożył nowe na polskim rynku techniki gromadzenia danych – CATI i CAPI. Przez wiele kadencji członek Zarządu OFBOR.

Współpraca Jana M. Kujawskiego z KBR ma charakter projektowy, w przyszłości ma zostać rozszerzona na inne obszary. KBR od ponad pięciu lat współpracuje także z Tomaszem Dziedzicem, socjologiem, konsultantem metodologicznym badania Radio Track. Współpraca będzie kontynuowana bez zmian, w dotychczasowym zakresie.

………………………………………………………………………………………………………………………
Komitet Badań Radiowych (KBR) tworzą nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF oraz Grupa ZPR Media, które wspólnie wypracowały model badania słuchalności radia czytelnie i kompleksowo ilustrujący rynek radia w Polsce. Badanie Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Polska jest aktualnie największym badaniem przeprowadzanym w kraju. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty, KBR od ponad 15. lat integruje branżę radiową, dba o odpowiednią jakość narzędzi badawczych, pilnuje poprawności realizacji badania oraz śledzi światowe trendy sprawdzając możliwości ich adaptacji na rodzimym rynku. KBR współpracuje z niezależnymi konsultantami celem maksymalnego dopasowania projektu Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, KBR był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce, tak aby nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych. Skład KBR gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji.  Więcej informacji na stronie www.badaniaradiowe.pl.