Dzienniczek elektroniczny wypełniło prawie 2 tys. osób

Zakończyło się pierwsze badanie dzienniczkowe w ramach badania Radio Track z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI). Część osób wypełniała dzienniczek przy pomocy komputera, pozostali respondenci – tak jak w ubiegłych latach – korzystali z ankiety papierowej (PAPI).

Panel dzienniczkowy realizowany był w dniach 1-28 marca 2010. W sumie ankiety wypełniło 4594 osób, z czego 1734 – w wersji internetowej. Marcowe badanie po raz pierwszy wykorzystywało tę metodę i okazało się, że respondenci chętnie z niej korzystają. Ankiety były wypełniane regularnie, a procent osób, które porzuciły badanie podczas jego trwania był dużo niższy od wcześniej zakładanego.

Ankieta wypełniana w Internecie daje większą możliwość kontroli całego procesu. Respondenci dostają m.in. przypomnienie o wypełnieniu dzienniczka wysłane e-mailem. W trakcie badania i po jego zakończeniu wiadomo, jak często wypełniany był dzienniczek (istnieje możliwość śledzenia i analizy wszystkich logowań respondentów). Dzięki temu do wyników zliczone zostały wyłącznie dane od osób, które wypełniały ankietę na bieżąco.

Po wprowadzeniu dzienniczka elektronicznego nie zmieniła się struktura próby – tak jak zawsze odzwierciedlała strukturę populacji – jednak pozwoliło to łatwiej dotrzeć do osób ze średnich i dużych miast, z młodszych grup wiekowych, lepiej wykształconych. Respondenci z miejscowości liczących powyżej 200 tys. mieszkańców stanowili 58 proc. wszystkich badanych metodą CAWI. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 15-34 lata (65 proc.). Aż 30 proc. miało wykształcenie wyższe magisterskie.
Z kolei dzienniczki papierowe w wiosennym badaniu trafiły przede wszystkim do osób mieszkający na wsi (24 proc. wszystkich badanych tą metodą), głownie o wykształceniu niższym niż średnie (49 proc.). Rozkład wieku był raczej równomierny i w każdej kategorii wiekowej wynosił około 20 proc.

Dzienniczek w ramach Radio Track przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Ankieta wypełniana jest przez cztery tygodnie. Jest on podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach.