Dla radia czwarty kwartał najlepszy w 2010 roku

Czwarty kwartał był najlepszym kwartałem dla radia w całym 2010 roku. Dziennie radia słuchało średnio 23,7 mln osób.

Według badania Radio Track, realizowanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, w czwartym kwartale zasięg dzienny radia ogółem wynosił 78,41 proc. Był najwyższy spośród wszystkich kwartałów 2010 roku i był wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku. W okresie październik-grudzień ub.r. średnio każdego dnia radia słuchało 23,7 mln osób, podczas gdy  rok wcześniej było to o ponad 100 tysięcy osób mniej.

 

ZASIĘG DZIENNY 4 kwartał 2009 1 kwartał 2010 2 kwartał 2010 3 kwartał 2010 4 kwartał 2010
w proc. 78,06% 78,35% 77,22% 77,87% 78,41%
w mln 23578 23664 23322 23521 23684

Najwyższe zasięgi radio notuje w najatrakcyjniejszych dla reklamodawców targetach: wśród młodzieży i dorosłych. W czwartym kwartale średnio dziennie radia słuchało 82,8 proc. osób w wieku 25-39 i 79,9 proc. w wieku 15-24 lat. Najchętniej radia słuchają osoby z wykształceniem wyższym (zasięg dzienny w tej grupie to 82,9 proc.) oraz średnim (79,3 proc.).
Radio chętniej włączają mężczyźni (średnio dziennie 81 proc. z nich słuchało radia w czwartym kwartale), niż kobiety (76 proc.).

ZASIĘG DZIENNY 4 kwartał 2009 1 kwartał 2010 2 kwartał 2010 3 kwartał 2010 4 kwartał 2010
Kategoria wieku
  15-24 lata 79,30% 79,52% 79,95% 79,56% 79,93%
  25-39 lat 82,94% 81,33% 80,86% 83,01% 82,79%
  40-59 lat 77,76% 78,75% 77,16% 76,66% 76,58%
  60-75 lat 68,56% 71,03% 67,93% 69,80% 73,12%
Poziom wykształcenia
  podstawowe 70,74% 73,49% 71,21% 72,02% 72,45%
  zasadnicze
zawodowe
76,91% 77,12% 73,53% 75,89% 76,49%
  średnie 78,97% 78,58% 78,10% 78,45% 79,31%
  wyższe 83,17% 82,87% 82,81% 82,38% 82,89%
  brak odpowiedzi 85,24% 81,79% 76,33% 61,21% 53,87%

W całym ubiegłym roku zasięg dzienny wyniósł 78 proc. i był prawie taki sam jak w rekordowym 2009 roku. Średnio dziennie radio włączało w 2010 roku 23,5 mln osób.

Wszystkie dane: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC