Czek o wartości 120 tys. złotych przekazany na pomoc dzieciom niedosłyszącym

1 czerwca br. w Warszawie, przedstawiciele projektu I love radio przekazali Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie czek o wartości 120 000 złotych. Zebrana kwota to efekt wspólnej akcji charytatywnej pięciu największych polskich nadawców radiowych w Dniu Radia, zrealizowanej w ramach projektu I love radio.

Uroczyste wręczenie symbolicznego czeku na ręce Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu odbyło się w studio Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana, w obecności podopiecznych Stowarzyszenia, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali do Warszawy, a także przedstawicieli nadawców radiowych i mediów. Dla dzieci dodatkową atrakcją programu spotkania była edukacyjna wycieczka po studiach radiowych oraz warsztaty radiowe „Magia Radia”. Na zakończenie dnia dzieci otrzymały pamiątkowe upominki ufundowane przez nadawców radiowych. Pełną relację ze spotkania można zobaczyć na www.Iloveradio.pl oraz na profilu Facebook ILR: http://www.facebook.com/ILoveRadioPL

Przekazane środki pieniężne Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu przeznaczy na uruchomienie programu rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu po przeszczepach implantów słuchowych.

Charytatywny Blok Reklamowy, dzięki któremu zebrano kwotę 120 tys. złotych, wyemitowany został 11 kwietnia, w Dniu Radia na antenach rozgłośni należących do Grupy Eurozet, Grupy Radiowej Agory, Grupy RMF, Grupy ZPR Media oraz Polskiego Radia. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii rynku reklamowego, gdzie najwięksi nadawcy radiowi zjednoczyli się we wspólnej akcji charytatywnej w ramach projektu I love radio. Akcja objęła łącznie 164 rozgłośnie ogólnopolskie, ponadregionalne i lokalne. Firmy, które wykupiły reklamę w specjalnym charytatywnym bloku reklamowym to 50style.pl, Media Expert, Motgum, Tesco, T-mobile oraz Toyota.

I love radio
Projekt organizowany wspólnie przez największe, na co dzień konkurujące ze sobą, grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF, Grupę ZPR Media oraz Polskie Radio, celem popularyzacji radia w Polsce jako efektywnego medium reklamowego. W ramach projektu ruszyła strona www.Iloveradio.pl dedykowana uczestnikom rynku radiowego w Polsce tj. reklamodawcom, klientom domów mediowych, a także osobom poszukującym wiedzy na temat medium radiowego. Działania podejmowane w ramach projektu, w dobie rosnących konkurencyjnych nowych mediów cyfrowych, mają przypominać o zaletach radia, jego ważnej roli, którą pełni w społeczeństwie oraz skuteczności jako medium reklamowe.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie

Stowarzyszenie pomaga przywracać dzieciom słuch m.in. po przeszczepach implantów słuchowych. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci na turnusach rehabilitacyjnych i zajęć integracyjnych w miejscu zamieszkania, a także grup wsparcia dla rodziców, których uczy się jak rehabilitować dziecko samodzielnie w domu. Cel działalności Stowarzyszenia to rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci, integrowanie ich ze środowiskiem, w którym żyją, by w przyszłości mogły funkcjonować na równi ze słyszącymi.

Więcej informacji szukaj na: www.Iloveradio.pl.