Co trzeci słuchacz słucha radia przez komórkę

Jedna trzecia słuchaczy deklaruje, że używa do odbioru radia m.in. swojego telefonu komórkowego. W ciągu roku przybyło ponad milion takich osób.

30,1 proc. respondentów deklaruje, że zdarza im się słuchać radia za pomocą telefonu komórkowego – wynika z najnowszych danych badania Radio Track realizowanego przez Millward Brown SMG/KRC (VIII-X 2010). Oznacza to, że komórki w tym celu używa 9,1 mln osób i liczba ta rośnie.

W pierwszym kwartale ub.r., kiedy po raz pierwszy zadawano ankietowanym to pytanie, wynik wyniósł 27,8 proc. (8,4 mln osób). W stosunku do analogicznego okresu ub.r. (VIII-X 2009) odsetek ten wzrósł z 26,5 proc. (8 mln osób).

Zdarza się, że słucham radia przez komórkę I – III 2009 VIII – X 2009 VIII – X 2010
w proc. 27,83 26,47 30,11
w mln. 8,407 7,994 9,093

Radia przez komórkę słuchają nie tylko najmłodsze osoby, które są najbardziej zaznajomione z najnowszymi technologiami, ale też dorosłe. Spośród słuchaczy używających komórki jako radioodbiornika 36,7 proc. jest w wieku 25-39 lat, 35,5 proc. ma 15-24 lata, 23,5 proc. – 40-59 lat. Są to przeważnie mężczyźni (52,8 proc.), mają najczęściej wykształcenie średnie (48,2 proc.) lub wyższe (19 proc.).

 

Od stycznia ub.r. w badaniu Radio Track pada też pytanie, czy zdarza się, że jako radioodbiornik wykorzystywany jest odtwarzacz mp3 lub mp4. Odsetek respondentów twierdząco odpowiadających na to pytanie utrzymuje się na poziomie 13-15 proc. W ostatniej fali wynosił 13,9 proc. (czyli 4,2 mln osób).

dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala VIII-X 2010 (jeśli nie zaznaczono inaczej), wszyscy 15-75 lat