Co piąty słuchacz włącza radio w pracy

Ponad 20 proc. słuchaczy w dni powszednie włącza radio w pracy, najczęściej są to technicy, robotnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów i specjaliści.

Radio w pracy towarzyszy Polakom tradycyjnie od lat w biurach, urzędach, mniejszych i większych firmach, fabrykach. Średnio w dni powszednie radia w pracy słuchamy przez 379 minut, czyli ponad 6 godzin.

Słuchanie radia w pracy jest tak powszechne, bo medium to nie jest angażujące, jest proste w konsumpcji, nie przeszkadza w wykonywaniu nawet trudnych czynności. Wielu osobom wręcz pomaga się skupić, a osobom pracujących w open space’ach, dzięki słuchawkom, pozwala odizolować się od otoczenia.
Dzięki permanentnej obecności radia w pracy, do odbiorców trafia też przekaz reklamowy. Nawet jeśli radio jest wyłącznie tłem do codziennych zajęć, to komunikat reklamowy dociera i oddziałuje na słuchaczy.
Według danych badania Radio Track, w tym roku (I-XI 2010), w dni powszednie, w pracy radio włączało codziennie 21,4 proc. słuchaczy, czyli ponad 5,3 mln osób. Ten wskaźnik systematycznie rośnie już od sześciu lat.

Najwięcej osób słucha radia w miejscu zatrudnienia w godzinach 8-14, czyli w tradycyjnych godzinach pracy. Po 10-ej radia w pracy słucha blisko 4 mln osób.

Osoby słuchające radia w pracy to w większości mężczyźni (55,2 proc.), dorośli (prawie 44 proc. ma 25-39 lat, kolejne 40 proc. ma 40-59 lat), technicy, robotnicy, specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów, właściciele firm, pracownicy handlu i usług.

 

Dane: Radio Track, zasięg dzienny, miejsce słuchania: w pracy, fala I-XI 2010, czy słuchał radia w badanym dniu=tak